REACH – Avrupa Birliği Kimsayal Mevzuatı

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlamasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. Çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korumayı sağlamak amaçtır.
REACH diğer amaçları:

  • kimyasallara hakkında insanları bilgilendirmek
  • toplumun bilgi seviyesini artırmak
  • kimyasal kullanımını ile ilgili risk yönetimi 
  • risk teşkil eden kimyasalların kullanımını azaltmak 
  • daha az zararlı kimyasalların serbest hareketini sağlamak
  • mevcut mevzuatı basitleştirmek 
REACH'in büyük ölçekli kimya şirketlerinden, daha küçük çaptaki firmalara kadar birçok şirket üzerinde etkisi olacaktır. Yeni mevzuat, kimyasallar hakkında bilgiler içermektedir, ayrıca güvenilir kullanımı ve risk yönetimini kapsamaktadır.