Sağlık ve güvenlik - Jotun prosedürleri

Jotun; Sağlık, Güvenlik ve Çevre konularındaki duyarlı yaklaşım, davranış ve hareketler neticesinde uzun dönemli rekabet ve finansal performansı arttıracaktır.

HSE, yerel hukuk kuralları ve mevzuatlara uyumlu olarak yönetim biçiminin bir parçasıdır. 


Temel amaç, Jotun iş sürecinin önemli ve entegre bir parçası olan HSE konularına odaklanmak ve söz konusu başlıkların kimya endüstrisindeki öneminin anlaşılması konusunda bütün seviyelerin yönetimine yardım etmektir. 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar yıllık kurumsal sosyal sorumluluk raporunda yer almaktadır. 


Bütün Jotun operasyonları şu şekilde olmalıdır:
  • mesleki ve iş ile ilgili hastalıkları engeller
  • fiziksel ve psikolojik sağlığı destekler
  • yaşam ve mülkiyeti korur
  • çevre kirliliğini önler
  • varolan etik kurallara göre yönetir.
Çalıştığımız iş ortaklarımız da HSE standartlarına sadık olmalıdırlar.


Her düzeydeki yönetici, HSE hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynak tahsisini sağlar. Çalışanlarının, konu ile ilgili farkındalığını artırmak için eğitimler düzenlenmektedir.