İş Etiği ve Dürüstlük

Her geçen gün, iş dünyası daha rekabetçi bir hale geliyor. Bu durum her bir firmanın daha da verimli bir şekilde hareket etmesine neden oluyor. Bu çerçevede Jotun dürüst kavramının herşeyden çok daha önemli olduğuna inanıyor. Bu nedenle de gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin sorumlulukla ve iş etiğine uygun olarak gerçekleştirilmesine büyük önem veriyoruz.

Jotun tüm iş süreçlerinde müşterilerine, tedarikçilee, çalışanlara, hissedarlarına, çevre ve topluma, temel değerleri olan sadakat, ilgi, saygı ve cesaretle yaklaşmaktadır.

Jotun çalışanlarına ve müşterilerine saygı ile yaklaşır.

Jotun çalışanlarına ve müşterilerine saygı ile yaklaşır.

İş prensipleri ve dürüstlük
Jotun, ciddi, güvenilir ve uzun dönemli bir iş ortağı olarak faaliyet göstermektedir.Bu nedenle:  
 • iş etiği ve dürüstlük kapsamında yüksek standartlara sahiptir. 
 • hem Jotun hem de müşterilerin kazanç ve faydası gözönünde bulundurulmakta olup Jotun ile ilgili herhangi bir iş hiçbir akraba, yakın arkadaş vs gibi kişilerle karıştırılmamaktadır.
 • hiçb irşekilde müşteri hediyesi ya da herhangi bir fayda sağlayacak teklifi kabul etmez
 • müşterilerine saygıyla yaklaşır
 • tedarikçilerine tarafsız ve adil olarak yaklaşır, 
 • rakiplerine profesyonel bir şekilde yaklaşır 
 • tüm iş süreçlerinde olduğu gibi yüksek kalitede ürünler ve servisler sunar
 • bir Jotun elçisi şeklinde hareket eden çalışanlara sahiptir. Hem iş ortamında hem de kendi özel yaşamlarında Jotun'u sahiplenici bir misyon üstlenirler
 • faaliyet gösterdiği ülkelerin kültürlerine saygı gösterir 
Toplum
 • Jotun sorumluluk sahibi bir firma olup kamu otoriteleri ve Sivil Toplum örgütleri ile görüşmektedir.
 • Jotun politikacı ya da siyasi partilerle ortak bir çalışma gerçekleştirmemektedir.
Adil ticaret ve açık rekabet
 • Jotun adil bir ticaret ve açık rekabete inanmaktadır. Böylece ürün ve servislerin dağıtımı da kolaylaşacaktır.
 • Jotun her işinde transparan olmayı tercih edip rüşvet vb. konulara tamamiyle karşıdır.
Çalışanlar
Jotun her bir çalışanına ve ihtiyaçlarına büyük önem vermektedir.
 • birleşmiş milletler insan hakları bildirisine ve ILO standartlarına saygı göstermek 
 • tüm çalışma alanlarında yüksek sağlık ve güvenlik standartları sağlamak ve kaza ve sakatlanmalara karşı önlemler almak 
 • bireylerin pozisyonunu herhangi bir tehlikeye atmadan yapıcı tartışmaları teşvik etmek
 • herhangi bir filir ayrılığının oluşması durumunda iyi niyetle müzakarelerin yapılması 
 • çalışanlarla ilgili endişe verebilecek tüm konularla ilgili iletişimi kolaylaştırmak
 • çalışanların sendika kurma ve katılma hakkına saygı göstermek
 • herhangi bir yaş, cinsiyet, din ayrımında bulunmamak
İş süreçleri
Jotun günlük iş süreçlerini yönetirken yüksek etik standartlara bağlı kalır. Bunun da ilerisinde tüm operasyonlarında transparan olmayı tercih eder. 
 • faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin yerel kanun ve regülasyonlarına saygı göstermek
 • tüm işlemlerin doğru bir şekilde kayıt altına alınmasını ve yerel&uluslararası finansal prensiplerine uygun olarak belgelendirilmesini sağlamak
 • do not reveal to any third party confidential information, including but not limited to technology, operating procedures, pricing, financial information, business and strategy plans, supplier and customer lists and customer information
 • üçüncü partilere ait operasyon süreçleri, fiyat, finansal bilgi, iş ve strateji planları, tedarikçi ve müşteri listesi gibi özel bilgilerin paylaşılmaması
 • Sağlık ,Güvenlik ve Çevre, Finans, İletişim, İnsan Kaynakları, Kimyasallar, Şantiye Güvenliği, Kriz Yönetimi, e-mail ve internet politikası gibi konulara saygı göstererek Jotun standartlarına ve politikalarına bağlılık göstermek