Jotun's human rights policy

Jotun'un insan hakları politikası

1. Amaç

Jotun, faaliyet gösterdiği ülkelerde sorumlu ve güvenilir bir kurumsal vatandaştır. İnsan Hakları politikamız, Jotun'un çalışanlarımız ve toplumdaki kişilerin insan haklarına saygı gösterme konusundaki kararlılığını teyit etmektedir.

2. Roller ve Sorumluluk

İK Grubu bu politikanın süreç sahibidir ve her Jotun şirketinin yükümlülüklerinin farkında olması ve gerekliliklere uyması için programlar, eylemler ve incelemeler başlatma sorumluluğuna sahiptir.

Jotun, tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının bu politikada belirtilen İnsan Haklarına saygı göstermesini bekler ve her Jotun şirketi politikayı uygulamaktan ve insan haklarının olumsuz şekilde etkilenmesini önlemek için uygun prosedürlere sahip olmaktan sorumludur.

3. Gereklilikler

Jotun, uluslararası tanınırlığı olan insan haklarına saygı duyan ve insan hakları ihlallerinden kaçınmaya çalışan bir kurum kültürü geliştirme konusunda kararlıdır.

Jotun, aşağıdakilerin kapsamında bulunan ilkelere itibar gösterir:

Zorunluluklar:

  • Bu politikadan hiçbir şekilde sapılmamalıdır.
  • Jotun şirketlerinde olumsuz insan hakları etkisi olmamalıdır ve tüm şirketlerde İnsan Haklarına uyum konusunda yıllık öz değerlendirme yapılmalıdır. 

3.1 Çalışanlar

Jotun, ILO'nun Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar ve İlkeler Bildirgesi'nde belirtildiği gibi, aşağıdakileri sağlayarak çalışanlarımızın insan haklarına saygı gösterir:

3.1.1 Ayrımcılık yapmama

Jotun çeşitliliğin değerinin farkındadır ve her türlü ayrımcılığı önleme konusunda kararlıdır.

3.1.2 Çocuk işçi çalıştırma yasağı

Jotun, çocukların temel eğitim haklarına inanmaktadır ve reşit olmayan birinin istihdam edilmesi asla çocuğun eğitimine, gelişimine veya genel refahına zarar vermemelidir. Faaliyetlerimizde 15 yaşın altındaki çocukların çalıştırılmasına izin vermiyoruz. 18 yaşın altındaki çocukların sağlıklarını, güvenliklerini veya ahlaklarını tehlikeye atabilecek işleri yapmalarına izin vermiyoruz.

3.1.3 Zorla çalıştırma yasağı

Jotun, özgür iradeyle seçilmiş ve tehdit içermeyen bir iş ilişkisine inanır. Faaliyetlerimizde hiç kimse hiçbir şekilde çalışmaya zorlanmaz.

3.1.4 Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı

Jotun, yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkını tanır ve bu haklara saygı duyar. Bu hakkın kanunla sınırlandırıldığı ülkelerde faaliyet gösterirken, yerel koşullar ve yönetmelikler doğrultusunda hafifletici önlemler almaya çalışırız. Yönetimin, çalışanların işle ilgili gündeme getirmek istedikleri konuları görüşmek üzere çalışan temsilcileriyle düzenli olarak toplantı yapması buna bir örnek olabilir.

3.2 Tedarikçiler ve Yükleniciler

Jotun, ana tedarikçileri ve yüklenicileri Jotun'un insan hakları politikasına göre değerlendirmek ve seçmek için uygun prosedürlere sahiptir ve uygun olduğunda insan hakları performanslarını denetler.

3.3 Yerel toplumlar

Vatandaşlarının insan haklarının korunması ve savunulmasında esas sorumluluk hükümetlere ait olmakla birlikte, Jotun olarak olumlu katkıda bulunabileceğimiz durumlarda insan haklarını destekleme fırsatına sahip olduğumuzu kabul ediyoruz. Bu, diğer unsurların yanı sıra insan kaçakçılığına ve çocuk istismarına karşı olmayı da içerir.

3.4 Süreçler, prosedürler ve raporlama

Temel insan hakları, şirket içi yerel politikalara, süreçlere ve raporlama araçlarının kapsamındadır ve ayrıca Tedarikçi Denetimleri ve İK incelemelerinde açıkça ele alınmaktadır. Jotun, performansını Grup Raporunda ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri'nde Jotun için uygun olan kriterlere göre raporlamaktadır.

3.5 Olumsuz etki ve düzeltme

Her Jotun şirketi, insan haklarının olumsuz etkilenmesine neden olduğunu veya katkıda bulunduğunu tespit etmesi durumunda uygun düzeltme önlemlerini almak için süreçlere sahiptir.

Bu politikanın ciddi şekilde ihlal edildiğine ilişkin şikayetler uygun kanallar aracılığıyla (yani bölüm müdürüne) bildirilmelidir. Ayrıca İK departmanına, Genel Müdür/İdari Müdüre veya Jotun'un resmi ihbar kanalına (JOIN ve jotun.com adreslerinden erişilebilir) da bilgi verilebilir.

Jotun'un sorumluluğu, muhbirlere şirket içinde iyi davranılmasını sağlamaktır; bu da kişinin muhbirlik yapması sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak cezalandırılmaması gerektiği anlamına gelir. Öte yandan, meşru bir neden olmaksızın veya bir kişiye ya da kuruma zarar vermek amacıyla muhbirlik yapan herkes disiplin işlemlerine tabi olacaktır.

Diğer şirket politikaları

Uyumun ötesinde: Jotun'un Kimyasal Politikası

Jotun'un Kimyasal Politikası, ulusal ve bölgesel kimyasal yönetmeliklerine titizlikle uymanın yanı sıra potansiyel olarak zararlı kimyasalları ve maddeleri tanımlar, izler ve bu maddelerin giderilmesini planlar.