Jotun'da Sürdürülebilirlik

İnsanları, çevreyi ve mülkiyeti koruma

Etkimizin anlaşılması

UN Sustainable Development Goals poster with all 17 goals

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma

SDG No. 8 – Decent work and economic growth

Saygın çalışma koşulları ve ekonomik büyüme

- Finansal açıdan güçlü bir küresel oyuncu olan Jotun, saygın çalışma ve ücretlendirme koşulları sağlar - Fabrikalarımız ve tesislerimiz yerel ekonomik büyümeye katkıda bulunurken iş fırsatları yaratır - Kültürel çeşitliliğe sahip bir iş gücü oluşturur ve çalışanlarımıza çok sayıda eğitim fırsatı sunarız

SDG No. 12 – Responsible consumption and production

Bilinçli tüketim ve üretim

- Zararlı kimyasallar uygun şekilde işlem görür ve atık tahliyesini azaltırız - Atığı azaltır, yeniden kullanır ve geri dönüştürürüz - Jotun, verimli enerji tüketimine ve mümkün olduğu her noktada yenilenebilir enerjinin kullanımına odaklanır - Fabrikalarımızda ve tesislerimizde sürdürülebilir üretim ve tüketim süreçleri esastır

SDG No. 13 – Climate action

İklim faaliyetleri

- Jotun olarak müşteriler ve tedarikçilerle olanlar da dahil olmak üzere tüm operasyonlarımızda sera gazı emisyonlarını sürekli olarak azaltırız - Uzun bakım aralıkları olan yüksek kaliteli boyalar geliştirerek yeniden boyama gereksinimini azaltırız - Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini belgeleriz - Karbon ayak izimiz yıllık olarak raporlanır (Kapsam 1 ve 2, Sera Gazı Protokolü)

SDG No. 14 – Life below water

Su altında yaşam

- Müşterilere denizdeki yolculuk biçimlerine özel olarak optimize edilmiş kaplama çözümleri öneriyoruz - Formülasyonlarımızda biyosit ve diğer zararlı maddelerin kullanımını en aza indiriyoruz - Sürtünmeyi azaltarak hem yakıt tüketimini hem de CO2 emisyonlarını azaltmak için kirlenme önleyici ürünlerimizi iyileştiriyoruz - Çözümlerimiz gövdenin temiz kalmasını sağlayarak istilacı türlerin yayılmasını azaltıyor - Jotun, okyanusları koruyan uluslararası yasaların oluşturulmasında Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün ve diğer kuruluşların çalışmalarını destekliyor

Sürdürülebilirlik tutkumuz

%50 Daha az karbon ayak izi* (2030'a kadar, dayanak 2017)

*Kendi operasyonlarımız (Kapsam 1 ve 2, Kurumsal Standart, Sera Gazı Protokolü)

%70 Yenilenebilir elektrik (2030'a kadar)

%40’tan fazla Jotun Merkez Ofislerindeki kadın yönetici oranı (2030'a kadar)

%30’tan fazla Dünya genelinde kadın yönetici oranı (2030'a kadar)

Sıfır Yangın

Sıfır Yaralanma

Eylem çerçevemiz

Çevre

Jotun olarak, müşterinin sürdürülebilirlik istekleri ile hedeflerine katkıda bulunup operasyonlarımızın etkisini azaltarak çevreyi korur ve değer yaratırız.

Sosyal

Çalışanlarımız ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için sorumluluk bilinciyle hareket ederiz. Güçlü bir kurumsal kültür ve sağlam değerlerle insanların kendini geliştirebileceği güvenli, kültürel olarak çeşitli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluştururuz. Ayrıca Jotun, topluluk girişimleri ve iş birliği yoluyla olumlu bir etki yaratmaya çalışır.

Four people in a meeting room facing the camera

Yönetim

Yönetim çerçevemiz, mantıklı karar süreçlerine ve sorumluluk bilinci taşıyan operasyonlara olanak tanımak için Jotun'un nasıl yönetileceğini, denetleneceğini ve kontrol edileceğini tanımlar. En üst düzeylerden alt düzeylere kadar her çalışan açıklık, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleriyle hareket eder.

Değişim için yapılan iş birlikleri

Hakkımızda daha fazla bilgi edinin