Privacy Statement

Gizlilik Bildirimi

Jotun A/S ve onun Grup Şirketleri (Jotun), Jotun çalışanlarının ve diğer kişilerin kişisel verilerini korumayı taahhüt etmektedir.

Bu Gizlilik Bildirimi ("Gizlilik Bildirimi"), Jotun'un sizden veya sizin hakkınızda topladığı bilgileri ("Kişisel Veriler") ve bu verileri nasıl kullandığımız ile kimlere ifşa ettiğimizi tanımlar. Kişisel Verilerin kontrolünü elinde tutan Jotun A/S veya Jotun şirketi sizinle ilgili olarak işlenen Kişisel Veriler için "veri denetleyicisidir". Gizlilik Bildiriminin ülkeye özgü versiyonları aşağıdan indirilebilir. 

Bu belgenin amacı

Gizlilik Bildirimi, Jotun'un işleme faaliyetlerini açıklamak ve Veri Sahiplerini, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Bu bildirim kapsamındaki kuruluşlar ve veri sahipleri

"Jotun"; ana şirketi, Jotun A/S'yi ve onun bağlı kuruluşlarını içerir. Bu Gizlilik Bildiriminde geçen tüm "Jotun" ve "biz" atıfları ile bunlara benzer terimler buna göre yorumlanmalıdır. Bu Gizlilik Bildirimi bir Müşteri, bir Müşterinin çalışanı, bir Tedarikçi veya bir Tedarikçinin çalışanı ya da kişisel verilerini www.jotun.com adresine kaydeden bireyler olarak tüm kişilerin ("Veri Sahibi") Kişisel Verileri için geçerlidir.

Yasal çerçeve ve uyumluluk

Jotun Group tüm şirketler için bağlayıcı nitelik taşıyan bir dizi veri koruma kuralı ve politikası belirlemiştir. Bahsi geçen bu Jotun Bağlayıcı Şirket Kuralları (BCR - Binding Corporate Rules) ve ilgili politikalar, prosedürler ile yönergeler üzerinde, Genel Veri Koruma Tüzüğü, (AB) 2016/679 (GDPR - General Data Protection Directive) ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. BCR başvurusu gönderilmiştir ve şu anda baş yetkili merci olarak Norveç Veri Koruma İdaresi tarafından işleme tabi tutulmaktadır. Jotun genelinde uygulanan veri koruma kurallarıyla, Kişisel Verilerin farklı Grup şirketleri ile farklı ülkeler arasında aktarıldığı durumlarda da geçerli olmak üzere tüm Veri Sahipleri için yeterli düzeyde koruma sağlayabiliyoruz. Jotun olarak faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki gizlilik yasalarına uymak bizim sorumluluğumuzdadır. Bu mevzuat ve/veya bir Veri Sahibinin veri korumasına ilişkin hakları zaman zaman ülkeler arasında değişiklik göstermektedir. Veri Sahipleri yerel yasalar kapsamında sahip olduğu tüm hakları uygulayabilir. Bu Gizlilik Bildirimi yalnızca ek koruma sağladığı durumlarda geçerli olacaktır. Yerel yasaların bu Gizlilik Bildiriminden daha fazla koruma sağladığı durumlarda yerel yasalar geçerli olacaktır.

Kişisel veriler nedir?

Kişisel Veriler, bir kişiyle ilgili, kişinin kimliğini doğrudan veya dolaylı olarak belirlemek için kullanılabilecek bilgilerin bütünüdür. Bir ad, fotoğraf, e-posta adresi ve banka bilgileri Kişisel Veri sayılabileceği gibi sosyal ağ sitelerindeki gönderiler, tıbbi bilgiler ya da bilgisayar IP adresi de bu verilere örnek olarak verilebilir. Kişisel Veriler, anonim bilgileri veya kişisel olmayan bilgileri (belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyen veya izlenerek belirli bir kişiye ulaşılmasını sağlamayan bilgiler) içermez.

Kişisel verileri hangi iş amaçlarıyla topluyoruz?

Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri aşağıdaki İş Amaçlarından biri (veya daha fazlası) doğrultusunda toplanacak, kullanılacak veya İşlenecektir:
Ürünlerin ve/veya servis amaçlarının sağlanması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.

 • Müşteriler, Tedarikçiler ve İş Ortakları ile anlaşmalar sonuçlandırılması ve yürütülmesi.
 • İlişki yönetimi ve pazarlama amaçları. Bu, Müşteriler, Tedarikçiler ve İş Ortakları ile iletişimin sürdürülmesi ve teşvik edilmesi, hesap yönetimi, müşteri hizmetleri, geri çağırma ve pazar araştırmaları ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve analizi gibi faaliyetleri içerir.
 • İş süreci yürütme, şirket içi yönetim ve yönetim raporu oluşturma amaçları.
 • Sağlık, emniyet ve güvenlik amaçları.
 • Yasal yükümlülüklere uyulması.
 • Çalışanların veya Veri Sahiplerinin kritik önem taşıyan menfaatlerinin korunması.
 • Çerezler (Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyin).

Jotun sizden ne tür kişisel veriler toplar?

Jotun, Veri Sahipleri ile ilgili farklı türlerde Kişisel Veriler toplar ve tutar. Buna aşağıdaki bilgilerde yer alan Kişisel Veriler dahildir:

 • Ad ve adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileri.
 • Bir şirketin ilgili ofis sahiplerinin adları ve iş numaraları da dahil işletme bilgileri.
 • Geçerli yasaların veya yasal düzenlemelerin izin verdiği ya da gerektirdiği durumlarda Jotun bilginiz veya izniniz olmadan sizinle ilgili bilgiler toplayabilir.

Pazarlama

Madde 7'de belirtilen bilgileri ürünlerimizi ve/veya hizmetlerimizi bilgilendirmek ve tanıtmak için kullanabiliriz. Bu tür bilgileri tanıtmayı seçersek, açık onayınızı isteyeceğiz ve sizinle iletişime geçilmesi için size bir "vazgeçme" seçeneği sunacağız. Bu bilgiler Jotun dışında herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilmeyecektir. Onayınız olmadan, 7. maddede belirtilen bilgileri Jotun'dan satın alınan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapmak için kullanabiliriz.

Kişisel verilerinizi ne zaman ifşa ederiz?

Kişisel Verilerinizi, Jotun'un iş amaçlarını yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan Çalışanlar, yükleniciler, danışmanlar ve diğer taraflar (Jotun Group’un diğer üyeleri dahil) ile paylaşabiliriz. Buna bize veya bizim adımıza ürünler veya hizmetler sunan taraflar da dahildir. Bazı durumlarda bu tarafların, iş faaliyetlerimizi yerine getirebilmemiz için bize belirli bilgi teknolojisi ve veri işleme hizmetleri sunması da mümkündür. Kişisel Verileri, kendi yargı alanınız olan ülke içinde ve dışında bu tür taraflarla paylaşabiliriz. Dolayısıyla, Kişisel Verileriniz Norveç'te veya Jotun'un bulunduğu diğer herhangi bir ülkede toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir veya ifşa edilebilir.

Kişisel verilerin aktarımı ve ifşası

Kişisel Verilerin Jotun Group dışında, harici taraflarla paylaşılması yalnızca geçerli gizlilik mevzuatı kapsamında gerekmesi veya izin verilmesi koşuluyla mümkündür. Kişisel Verileri harici taraflarla paylaştığımızda harici tarafların GDPR'ye uygun bir şekilde Jotun ile bir Veri İşleme Sözleşmesi (DPA - Data Processing Agreement) imzalaması gerekir. Bu tür taraflar Kişisel Verileri yalnızca bu Gizlilik Bildiriminin kullanım ve ifşa hükümlerine uygun bir şekilde kullanabilir veya ifşa edebilir. Ayrıca Kişisel Verileriniz aşağıdaki durumlarda ifşa edilebilir:

 • Geçerli yasalar veya yasal düzenleme gereklilikleri doğrultusunda izin verilmesi veya zorunlu kılınması durumunda Böyle bir durumda koşullar kapsamında gereken miktardan daha fazla Kişisel Veri paylaşmamak için çaba sarf ederiz.
 • Arama emirleri, mahkeme celpleri veya mahkeme kararları gibi geçerli yasal süreçlere uyumluluk için gerekmesi durumunda ya da
 • Jotun'un, Jotun Group’un diğer üyelerine düzenli raporlama faaliyetlerinin bir parçası olarak (kendi yargı alanınız olan ülke dışındaki yerler de dahil) veya
 • Üçüncü tarafların dahil olduğu işlemler veya tasfiyeler kapsamında. Böyle bir durumda koşullar kapsamında gereken miktardan daha fazla Kişisel Veri paylaşmamak için çaba sarf ederiz.
 • Jotun'un haklarını ve mülkiyetini korumak için;
 • Acil durumlarda veya bir kişinin ya da bir grup kişinin emniyetini sağlamak için gerekli olması durumunda;
 • Kişisel Verilerin kamuya açık halde olması durumunda veya
 • İzniniz alınarak ve bu iznin yasalarca gerekli olması durumunda.

Bildirim ve izin

Gizlilik yasaları genellikle Jotun'un iş amaçlarını yerine getirmek amacıyla Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması veya ifşa edilmesine yönelik izninizin alınmasını zorunlu kılmaz. Ayrıca geçerli yasalar veya yasal düzenlemeler tarafından izin verilmesi ya da zorunlu kılınması durumunda Kişisel Verilerinizi bilginiz veya izniniz olmadan toplayabilir, kullanabilir ya da ifşa edebiliriz. Ancak bazı durumlarda Kişisel Verilerinizi toplamamız, kullanmamız veya ifşa etmemiz için izniniz gerekli olabilir. Böyle durumlarda yasal veya sözleşmeden doğan kısıtlamalara ve makul Bildirime tabi olmak kaydıyla izninizi geri alabilirsiniz. İzninizi geri almayı seçerseniz lütfen Jotun'daki irtibat kişinize veya şu adrese bir e-posta gönderin: dataprotection@jotun.com.

Kişisel verileriniz nasıl korunur?

Jotun, söz konusu Kişisel Verilerin hassasiyetine uygun fiziksel, teknik ve prosedürel önlemleri sürekli olarak uygulamak için çaba sarf eder. Bu önlemler Kişisel Verilerinizi kayba, yetkisiz erişime, kopyalamaya, kullanıma, değişikliğe veya ifşaya karşı korumak üzere tasarlanır.

Kişisel verilerin saklanması

Yasalar veya yasal düzenlemeler kapsamında izin verilen ya da zorunlu kılınan durumlar haricinde Jotun olarak, Kişisel Verilerinizi yalnızca Kişisel Verilerin toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğunu düşündüğümüz süre boyunca saklamak için çaba sarf ederiz. Kişisel Verilerinizi imha etmek veya silmek yerine, sizinle ilişkilendirilememesi ya da izlenerek size ulaşılamaması için anonim hale getiririz.

Kişisel verilerinizi güncelleme

Kayıtlarımızdaki Kişisel Verilerin hem doğru hem de güncel olması önemlidir. Kişisel Verilerinizin değişmesi durumunda lütfen bu değişiklikleri bize bildirin.

Kişisel verilere erişim, kişisel verileri düzeltme ve silme

Kişisel Verilerinizle ilgili bilgilere erişme hakkınız vardır. Kişisel Verilerinizi gözden geçirmek, doğrulamak, düzeltmek veya silmek isterseniz lütfen şu adrese e-posta gönderin: dataprotection@jotun.com. Kişisel verilerle ilgili herhangi bir bilgi vermeden önce veri sahibinin kimliğini doğrulamak için gerekli adımları atarız. Talep sahibinin kimliği doğrulandığında talebe 30 gün içinde yanıt verilir. Bazı durumlarda talebin yanıtlanması daha uzun sürebilir ancak bu konuda sizi bilgilendirir ve en geç 90 gün içinde bir yanıt göndeririz.

Kişisel Verilere erişme hakkınız mutlak değildir. Bazı durumlarda yasalar veya yasal düzenlemelerce Kişisel Verilerden bazılarını sağlamayı reddetmemize izin verilebilir ya da bunu yapmamız gerekli kılınabilir. Ayrıca bazı Kişisel Verileri silmemizi engelleyen yasal gereklilikler de söz konusu olabilir. Talebinizi yerine getiremememiz durumunda, yasal kısıtlamalara veya yasal düzenleme kısıtlamalarına tabi olmak kaydıysa size bunun nedenlerini bildirmek için çaba sarf ederiz.

Sorular veya merak edilenler

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili sorularınız veya Kişisel verilerinizi nasıl yönettiğimize ilişkin merak ettiğiniz noktalar olursa ya da şikayette bulunmak isterseniz lütfen şu adresi kullanarak Genel Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçin: dataprotection@jotun.com. En kısa sürede ve talebiniz gönderildikten sonra en geç bir ay içinde sorularınızı yanıtlamak ve ilettiğiniz sorunların ele alınması için atılan adımlardan sizi haberdar etmek için çaba sarf ederiz.

Bu Gizlilik Bildirimi ile uyumluluk veya haklarınızın ihlali konusunda şikayette bulunmak isterseniz dataprotection@jotun.com adresini kullanarak Genel Veri Koruma Görevlimize şikayetinizi gönderebilir, Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkesindeki yerel denetleme kurumunuza şikayette bulunabilirsiniz. Mutat meskeninizin nerede olduğunuz, iş yerinizi veya bahse konu ihlalin gerçekleştiği yeri (ör. Datatilsynet, P.O. 8177 Dep., 0034 Oslo, Norveç) belirtin veya Jotun'un tesisinin yer aldığı bir yerde yetkili mahkemeye şikayette bulunun.

Bu gizlilik bildirimindeki revizyonlar

Jotun zaman zaman bu Gizlilik Bildiriminde yasal yükümlülüklerimizdeki veya Kişisel Verilerinizi ele alma biçimimizdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde değişiklikler yapabilir. Bu Gizlilik Bildiriminin revize edilen versiyonlarını size iletiriz. Her zaman geçerli ve güncel olan Veri Koruma Bildirimine www.jotun.com'dan erişebilirsiniz. Bu Gizlilik Bildirimindeki değişiklikler iletildiği andan itibaren geçerli olacaktır. Kişisel Verilerinizi toplama, kullanma veya ifşa etme nedenimizle ilgili izninizi gerektiren hiçbir değişiklik, izniniz alınıncaya kadar geçerli olmayacaktır.

Bu gizlilik bildiriminin yorumlanması

Bu Gizlilik Bildirimi örnekler içerse de bu örneklerle kısıtlanması amaçlanmamıştır. Dolayısıyla "dahil" ifadesinin kullanılması "ilgili örnekle sınırlı kalmaksızın" anlamını taşıyacaktır.

Gizlilik bildiriminin yerel versiyonları

Brezilya - Veri koruması

Brezilya'da geçerli olan gizlilik bildirimi

Çek Cumhuriyeti - Veri koruması

Çek Cumhuriyeti'nde geçerli olan gizlilik bildirimi

Almanya - Veri koruması

Almanya'da geçerli olan gizlilik politikası

Macaristan - Veri koruması

Macaristan'da geçerli olan gizlilik bildirimi

İspanya - Veri koruması

İspanya'da geçerli olan gizlilik politikası