Çevre

Ayak izimizi azaltma

Jotun GreenSteps logo

Çevresel çerçevemiz

2017-2021 arası çevresel ilerleme durumumuz

Veri grafiği için önemli istatistikleri indir

5 % Daha az karbon ayak izi*

*Kendi operasyonlarımız (Kapsam 1 ve 2, Kurumsal Standart, Sera Gazı Protokolü)

5 % Daha fazla elektrik verimliliği

Üretilen ton başına kWh cinsinden elektrik tüketimi

22 % Yenilenebilir elektrik (2021)

Şebekedeki yenilenebilir paydan ve kendi saha kurulumlarımızdan elde ediliyor

49 % Geri dönüştürülmüş atık (2021)

Oluşan tüm atıklardaki bu pay ya başkaları tarafından yeniden kullanılıyor ya da geri dönüştürülüyor

Circular Economy Wheel

Döngüsel ekonomi

Sürdürülebilirlikle nasıl çalışıyoruz?

Malzemeler, hizmetler ve yenilik

Operasyonlar, nakliye ve şirket içi araçlar

Tüketim, kullanım, yeniden kullanım ve onarım

Sürdürülebilirlik daha fazla bilgi edinin