Beyond compliance: Jotun’s Chemical Policy

Uyumun ötesinde: Jotun'un Kimyasal Politikası

Jotun'un Kimyasal Politikası, ulusal ve bölgesel kimyasal yönetmeliklerine titizlikle uymanın yanı sıra potansiyel olarak zararlı kimyasalları ve maddeleri tanımlar, izler ve bu maddelerin giderilmesini planlar.

Jotun, küresel bir boya ve toz boya üreticisi olarak bazı kimyasalların tehlikeli özelliklere sahip olduğunu ve bu nedenle güvenli bir şekilde kullanılmadıkları takdirde Jotun'un çalışanları, müşterileri ve çevre için risk oluşturabileceğini kabul etmektedir. Jotun bu riskleri sorumlu bir şekilde yönetmek için şirketin Kimyasal Politikası çerçevesinde boya ve kaplamalarda bulunan ve potansiyel olarak tehlikeli olan kimyasalları belirler ve ortadan kaldırmak için çalışır.

Politika, kanserojen maddelerin, mutajenlerin veya reprotoksinlerin, yüksek toksisiteye sahip kimyasalların (aşırı korozif kimyasallar dahil), immünotoksinlerin (solunum hassaslaştırıcılar ve çok güçlü cilt hassaslaştırıcılar dahil), nörotoksinlerin ve endokrin bozucuların kullanımından mümkün oldukça kaçınılmasını gerektirir. Kimyasal Politikası ayrıca uçucu organik bileşikler (VOC'ler) ya da suda kalıcı, biyobirikimli veya hareketli olan maddeler gibi uzun süreli çevresel zarara yol açabilecek kimyasalları veya maddeleri de tanımlar.

Jotun'un Kimyasal Politikası, genellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkeler tarafından yürürlüğe konulan gereklilikleri aşan katı Avrupa yönetmelikleri (REACH) ile uyumludur. Jotun beş kıtada 100'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğinden, şirket yerel yönetmeliklere uymak için politikaları takip etmeli ve güncellemelidir.

Örneğin, Norveç'te 1 Ocak 2000 tarihinde "İkame Prensibi"nin uygulanmasına yönelik yasal bir gereklilik yürürlüğe girmiştir. Yasa uyarınca, alternatifler mevcut olduğunda, bu alternatifler önemli olumsuz teknik veya ekonomik sonuçlara yol açmadıkça şirketlerin en az tehlike oluşturan kimyasalı seçmeleri gerekmektedir. Jotun ayrıca, ikame maddelerin maliyeti ve elde edilebilirliği ile ilgili zorlukları idare etmek ve bunların sorumlu bir şekilde tedarik edildiğinden emin olmak için küresel ve bölgesel ham madde tedarikçileriyle yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Jotun'un Kimyasal Politikası 2000 yılında resmiyet kazandığından bu yana, bazı tehlikeli kimyasalların kullanımını aşamalı olarak durdurmuş ve/veya başka kimyasallarla değiştirmiştir. Şu anda Jotun, bazı flor bileşikleri (toz ve performans kaplamalarında bulunan su geçirmez kimyasal) bir oksiran karışımı (toz kaplamalarda kullanılan bir bağlayıcı madde) ve bütanonoksim (alkid boyalarda bulunan soyulmayı önleyici madde) dahil olmak üzere çeşitli kimyasalların kullanımını aşamalı olarak durdurmak için çalışmaktadır.

Bu kimyasalların yerine geçecek ürünler bulmak büyük bir zorluk oluşturmaktadır, ancak Jotun kimyagerleri 'İkame Prensibi'ni uygulayarak kalite veya performanstan ödün vermeden insan sağlığı ve çevre için daha az tehlike az tehlike oluşturan ürünler yaratmaktadır.

Diğer şirket politikaları