Four people sitting at a table laughing
Four people sitting at a table laughing

Eylemlerimizde kültürel çeşitlilik

Jotun, kültürel çeşitliliğe sahip, kapsayıcı bir iş gücünün önemine inanmaktadır. Jotun bir aidiyet kültürü oluşturup hoşgörüye dayalı bir ortam yaratarak yenilik sürecini güçlendirmekte ve iş birliğini teşvik etmektedir.

Jotun'un çalışanları, Jotun'da işe alınma olasılığı olanlar, Jotun'un iş ortakları, müşterileri ve tedarikçileri arasındaki kültürel çeşitlilik her geçen gün artmaktadır. Şirketin rekabeti sürdürebilmek için hem mevcut hem de gelecekteki müşterilere ve tüketicilere ayna tutması gerekir. Jotun, her türlü kültürel gruptan yetenekleri çekmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca iyi bir çalışma ortamı yaratmak için farklılıklara saygı duyar ve kucak açar.

Jotun'un kültürel çeşitlilik ve kapsayıcılık, ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle uyumlu bir şekilde ilerlemektedir. Bu hedefler arasında 8.hedef de yer almaktadır: "Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek, herkes için tam ve üretken istihdam imkanı sağlamak insanca çalışma koşulları oluşturmak." Sürekli ve kapsayıcı ekonomik büyüme, ilerlemeyi teşvik edebilir ve tüm insanlar için değerli iş olanakları yaratabilir. Bu da yaşam standartlarını yükseltebilir. Jotun'un amacı yalnızca Jotun çalışanlarına ve ailelerine fayda sağlamak değil, aynı zamanda iyi çalışma koşulları oluşturarak, yeterli maaşlar vererek, eşit fırsatlar sunarak ve iş piyasasında azınlıkları destekleyerek toplumların kalkınmasına da katkıda bulunmaktır.

Jotun şirketlerinin tümü farklı başlangıç noktalarına sahiptir ve yerel iş piyasalarında faaliyet gösterirken farklı gerçekliklerle karşı karşıya kalır. Ancak tüm Jotun şirketleri; iş güçlerinin, faaliyet gösterdiği toplumları cinsiyet, yaş, meslek, etnik köken veya uyruk, engellilik durumu, cinsel yönelim, dini, siyasi ve/veya sosyal geçmişler açısından yansıtmasını sağlamak için bilinçli şekilde çaba göstermelidir. Ayrıca Jotun çalışanlarının kapsayıcılığa önem veren iş arkadaşları olarak davranması ve birlikte çalıştıkları tüm kişilerin katkısına ve değerine saygı duyup takdir etmesi beklenir.  

Jotun'da kültürel çeşitliliğin takibi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Two young apprentices in the IT department at the headquarter in Norway

Yetenek ve yetenekleri çekme

Çeşitliliğe sahip tüm bölümlerde yetenekleri çeker, geliştirir ve elde tutarız

Two people in a Chinese Multicolor shop choosing colours from Jotuns new global colour card Together

Pazar ve tüketiciler

Rekabeti sürdürebilmek için mevcut ve gelecekteki müşterilere ve tüketicilere ayna tutmamız gerekir

Sigrid Nordengen is a Norwegian working for Group Purchasing in China

Kültür ve değerler

Farklılıklara saygı duyar ve takdir ederiz. Kapsayıcı çalışma alanları, çalışanların kararlılığını ve sadakatini artırır

A female and a male scientist in the R&D centre in Norway

Yeniliğin gücü

Düşünce ve deneyim çeşitliliği desteklendiğinde, yeniliğin gücü ortaya çıkıyor

Daha fazla bilgi

Women attending an internal conference in Jotun

Çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz

Jotun çalışanlarının yetkinliklerini öğrenme ve geliştirme kapasitesi; yeteneklerin elde tutulması, çalışanların mevcut rollerindeki başarıları ve gelecekte üstlenebilecekleri rollerdeki yetkinlikleri açısından kritik önem taşır. Bu nedenle çalışanların kariyer gelişimi açısından çok sayıda fırsata sahip olmasını sağlamak bizim için çok önemlidir. 

Yi Huang has a global career within Jotun

Citizen of the world

Yi Huang’s willingness to embrace opportunities has led to a truly global career with Jotun.