The Hull Skater operating along a ship side
The Hull Skater operating along a ship side

Proaktif temizlik gemileri daha verimli hale getirebilir

Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, kirlenme önleyici üstün çözümlerini en modern teknolojilerle birleştirerek deniz taşımacılığı sektörünün karbon ayak izini azaltmasına yardımcı oluyor.

Gemi sahipleri ve operatörler, deniz yolculuğu yapılmaya başlandığı günden beri geminin gövdesinde biriken hayvan ve bitki büyümesiyle ortaya çıkan kirlenme ile mücadele etmektedir.Bu kirliliğin temizlenmesi için bugüne kadar çok miktarda emek, zaman ve para harcanması gerekiyordu.

Kirlenmenin pahalıya mal olan etkileri

Bu sorunla uğraşmak için yoğun çaba harcanmasına şaşırmamak lazım. Kirlenme, deniz taşımacılığı sektöründe birçok soruna yol açıyor. Bu sorunlar arasından günümüzde operasyonlar açısından en masraflı olanı sürtünme direncindeki artıştır. Gemi gövdesi temiz olmazsa gemi suda ilerlerken daha fazla dirençle karşılaşır. Bu da hızın düşmemesi için daha fazla güç harcanmasını gerektirir ve yakıt maliyetlerini ciddi ölçüde artırır.

Geminin gövdesinde biriken kirlenme, yakıt maliyetlerini artırmanın yanı sıra temizlikle ilgili sorunlara ve farklı deniz ortamlarına istilacı türlerin taşınmasına yol açabilir. Gemiler özellikle sıcak sularda ve kıyı bölgelerinde uzun süre hareketsiz kaldığında kirlenme sorunu hızla artar.

Kirlenmeyle mücadelede bugüne kadar çok sayıda yöntem kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan en yaygın yöntem kirlenmeyi önleyen özel kaplamalardır. Ancak günümüzde kullanılan çözümler zorlu operasyonlarda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle gemi sahipleri ve operatörleri, denetim ve temizlik faaliyetlerine çok miktarda para ve emek harcamak zorunda kalmıştır.

Jotun’s hull skating system is designed and optimised for proactive cleaning using non-abrasive brushes to remove fouling without damaging the anti-fouling coating.
Bir gemi gövdesinin yan tarafındaki HullSkater.

Yüzlerce yıllık soruna Jotun çözümü

Jotun Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, gemi gövdesini sürekli şekilde temiz tutarak ve gemi operatörlerinin kirlenmeyle erken aşamalarda mücadele etmesine yardımcı olarak yakıt maliyetlerini, sera gazı emisyonlarını ve istilacı türlerin yayılmasını ciddi ölçüde azaltır.

Jotun HullSkater, gemiye yerleştirilen bir su altı robotudur. Bu robot, gemideki bir Skate Operatörü Asistanının yardımıyla bir Jotun Skate Operatörü tarafından uzaktan kontrol edilebilir. Jotun HullSkater, gemi gövdesinin tamamen üzerinden geçerek gövdeyi denetleyebilir ve gerekiyorsa kirlenmeyi sorun haline gelmeden erkenden temizleyebilir.

Jotun Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, gemi kirlenmesinin tüm etkileriyle mücadele eden bir yaklaşımdır ve en zorlu koşullar göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

The HullSkater in operation under water. The HullSkater has high capacity and is remotely operated. No divers are used so the HullSkater can be used not only when the ship is in harbour, but also at anchor.
Su altında iş başında bir HullSkater.

Başarısı kanıtlanmış sonuçlar

Jotun Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, operasyon ve maliyet açısından elde edilen tasarruflar göz önüne alındığında ölçülebilir sonuçlar sunmaktadır. Yukarıdaki grafikte, 5 yıllık havuzlama aralığı değerlendirildiğinde piyasa ortalamasına kıyasla tahmin edilen yakıt tasarrufu ve CO2 düşüşü gösterilmektedir. Ortalama sektör parametreleri kullanıldığında 3.207.600 ABD doları tasarruf ve CO2 miktarında 25.000 ton düşüş elde edilmektedir. CO2 emisyonundaki azalma, 2.500 arabanın 5 yılda gerçekleştirdiği emisyona eşittir.

Taşımacılık operasyonunun çevre üzerindeki etkisi de azaltılmaktadır. Günümüzde deniz taşımacılığı sektörünün çevre açısından en büyük iki sorunu, biyolojik kirlenme nedeniyle sera gazı emisyonları ve istilacı türlerin temizlenmesidir.

Jotun Gemi Gövdesi Temizleme Çözümlerinin, geminin gövdesini her zaman temiz tutarak yakıt tüketimini ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azalttığı kanıtlanmıştır. Ayrıca, temizlik işlemleri çoğunlukla kirlenmenin gerçekleştiği sularda yapıldığından istilacı türlerin taşınması olasılığı da ciddi şekilde azalmaktadır.

Sonuç

Jotun Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, en yeni teknolojilerden faydalanarak deniz taşımacılığındaki en eski sorunlardan birini çözüyor. Gemi gövdesini sürekli temiz tutarak gemi operatörlerinin kirlenmeyle en erken aşamada mücadele etmesine yardımcı oluyor. Ayrıca yakıt maliyetini, sera gazı emisyonunu ve istilacı türlerin yayılmasını ciddi ölçüde azaltıyor.

Daha fazla bilgi

Jotun's global R&D network strives to improve existing paints and coatings, and come up with new products and solutions. Photo: Jotun/Morten Rakke

İnovasyon - fikirden boyaya

İnovasyona öncülük eden Ar-Ge departmanımızdaki kalifiye uzmanlarımız, daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak ürün, çözüm ve uygulamalar geliştirmek amacıyla hiç durmadan çalışıyor.

Looking into an advanced microscope at Jotun's Research and Development centre in Sandefjord, Norway

Küresel inovasyon için yerelden ilham alıyoruz

Uzman bilim insanlarından oluşan ekibimiz, küresel zorluklara çözüm bulmanın yanı sıra dünya genelinde yerel spesifikasyonlara ve gereksinimlere de odaklanıyor.

Signing of the collaboration contract between Jotun and NTNU

İş birliği yoluyla değişime öncülük ediyoruz

Bilgi, anlayış ve teknolojileri paylaşmak ve geliştirmek, aynı zamanda dünyanın en başarılı ve sürdürülebilir ürün ve çözümlerini elde etmek amacıyla akademik çevrelerle ve harici iş ortaklarıyla güçlerimizi birleştiriyoruz.