Signing of the collaboration contract between Jotun and NTNU
Signing of the collaboration contract between Jotun and NTNU

İş birliği yoluyla değişime öncülük ediyoruz

Bilgi, anlayış ve teknolojileri paylaşmak ve geliştirmek, aynı zamanda dünyanın en başarılı ve sürdürülebilir ürün ve çözümlerini elde etmek amacıyla akademik çevrelerle ve harici iş ortaklarıyla güçlerimizi birleştiriyoruz.

Jotun, ilgili alanlarda eğitim ve araştırma girişimleri yürütmek amacıyla Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU) ile ortaklık kurmuştur. Bu ortaklığın esas amacı sürdürülebilir ürün ve çözümler geliştirmektir. Deniz taşımacılığındaki emisyonların azaltılması, kara ve denizlerdeki tesislerde korozyon direncini arttırmak için yeni yolların keşfedilmesi buna örnek olarak verilebilir.

NTNU ile kurulan iş birliğinin arkasındaki uzun vadeli hedef; bilgi paylaşmak ve yeni teknolojiler geliştirmek için birlikte çalışmaktır.
Bilimsel araştırmaları ilerletme ve teknoloji geliştirme konularına iki tarafın da duyduğu ilgi göz önüne alındığında bu ortaklık doğal bir tercihtir.

İş birliğinin kurulması üzerine Jotun Başkanı ve CEO'su Morten Fon şunu söyledi: "Jotun olarak iş dünyasıyla akademik çevreler arasında bağlantı kurarak her iki tarafın birbirinden yararlanmasını sağlamanın önemini biliyoruz."

Morten Fon şöyle devam etti: "NTNU ile iş birliğinin hızla teknoloji geliştirilmesini ve daha çabuk inovasyon yapılmasını sağlayacağına inanıyoruz."

Three people attending the collaboration event
İş birliği etkinliğinde. Soldan sağa: Øyvind Gregersen, NTNU Fen Fakültesi'nde Profesör ve Dekan; Svein Gunvaldsen, Başkan Yardımcısı Ar-Ge Yüksek Performanslı Kaplamalar ve Christer L. Opstad, Kirlenmeye Karşı Korumadan Sorumlu Global Ar-Ge Direktörü

Herkesin yararına bir ortaklık

Her iki tarafın da yararına olacak bu resmi ortaklık sırasında karşılıklı olarak bilgi alışverişi yapacağız. NTNU öğrencileri Jotun'un saha deneyiminden faydalanırken, biz de şirket olarak NTNU araştırma girişimlerine ve veri tabanlarına erişebildiğimiz için büyük bir avantaj elde edeceğiz.

NTNU Fen Fakültesi'nde profesör ve dekan olan Øyvind Gregersen şöyle konuştu: "Jotun bir dünya lideri. NTNU, Jotun'dan bilgi edinebilir. Biz de NTNU olarak araştırmaya dayalı, disiplinler arası bilgi birikimimiz ve gelişmiş araştırma altyapımızla Jotun'a yardımcı olabiliriz."

"Bu iş birliği hem araştırma ortamlarımız hem de ilgili projelere katkıda bulunabilecek öğrencilerimiz için çok olumlu."

Øyvind Gregersen

 

Ortaklık anlaşması kapsamında Jotun çalışanları, misafir olarak ders verecek ve öğrencilere yüksek lisans tezlerinin seçilmesi konusunda yol gösterecek. İş birliği kapsamında bir Jotun Ar-Ge uzmanı Ekim 2021'de NTNU'da doçent doktor olarak görev yapmaya başladı.

Ortak araştırma girişimleri

Ortak araştırma çalışmaları kapsamında NTNU öğrencilerinin sektörle ilgili belirli bir sorunun çözümüne teknik olarak destek verebilecekleri alanlardaki sorunlar ele alınacak.

Faaliyete geçen girişimlerimizden biri deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonların azaltılmasını sağlayabilecek çözümlerin geliştirilmesidir. Bu çözümlere örnek olarak sürtünmeyi azaltma yöntemleri ve buna bağlı olarak yakıt tüketimini düşürmek için yenilikçi yüzey yapılarının kullanılması gibi çözümler verilebilir.

Diğer bir ortak girişim ise; geminin gövdesi etrafında hava kabarcıkları oluşturarak itme gücünü arttırmak ve buna bağlı emisyonların nasıl azaltılabileceğini araştırmaktır. Her iki proje de Norveç Araştırma Konseyi tarafından desteklenmektedir.

Sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışma

Son yıllarda Jotun, sera gazı emisyonlarını azaltan, nesnelerin ve tesislerin ömrünü uzatan çözümler geliştirmiştir. Bu çalışmalar NTNU'nun odak alanlarıyla uyumludur.

Jotun'da Kirlenmeye Karşı Korumadan Sorumlu Global Ar-Ge Direktörü Christer L. Opstad şöyle konuştu: "Jotun olarak NTNU ile kurduğumuz iş birliği, hem çevreye hem de müşterilerimize faydalı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmemizi kolaylaştırıyor."

Daha fazla bilgi

Looking into an advanced microscope at Jotun's Research and Development centre in Sandefjord, Norway

Küresel inovasyon için yerelden ilham alıyoruz

Uzman bilim insanlarından oluşan ekibimiz, küresel zorluklara çözüm bulmanın yanı sıra dünya genelinde yerel spesifikasyonlara ve gereksinimlere de odaklanıyor.

Jotun's global R&D network strives to improve existing paints and coatings, and come up with new products and solutions. Photo: Jotun/Morten Rakke

İnovasyon - fikirden boyaya

İnovasyona öncülük eden Ar-Ge departmanımızdaki kalifiye uzmanlarımız, daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak ürün, çözüm ve uygulamalar geliştirmek amacıyla hiç durmadan çalışıyor.

On the stormy west coast of Norway you find Kråkenes lighthouse. Jotun’s exterior paint Drygolin Nordic Extreme protects the wooden lighthouse in this harsh environment. Photo: Ole Eltvik

Sınırları zorlayan koşullar için test ediyoruz

Boya ve kaplamalarımızın mülkleri her ortamda koruyabileceğinden emin olmak amacıyla ürünlerimizi en aşırı koşullarda sıkı testlerden geçiriyoruz.