Looking into an advanced microscope at Jotun's Research and Development centre in Sandefjord, Norway
Looking into an advanced microscope at Jotun's Research and Development centre in Sandefjord, Norway

Küresel inovasyon için yerelden ilham alıyoruz

Uzman bilim insanlarından oluşan ekibimiz, küresel zorluklara çözüm bulmanın yanı sıra dünya genelinde yerel spesifikasyonlara ve gereksinimlere de odaklanıyor.

Boya ve kaplama endüstrisinde dünya çapında bir oyuncu olan Jotun'un Ar-Ge girişimleri, dünyanın farklı köşelerindeki en son trendleri yakından takip eder. Çoğu zaman Jotun'daki inovasyon projeleri yerel düzeyde ortaya çıkar ve daha sonra bir dizi geliştirmeden ve test aşamasından geçerek yerel, bölgesel veya küresel ölçekte uygulanabilir hale gelir.

Bu süreçleri ve dünya genelindeki faaliyetlerimizi desteklemek için Jotun'un Ar-Ge ağı, laboratuvarlarıyla birlikte dünya çapında bir varlığa ve bölgesel laboratuvarlara sahiptir. Bölgesel Ar-Ge merkezlerimiz arasında Avrupa, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Kuzeydoğu Asya ile Kuzey ve Güney Amerika bulunmaktadır.

Avrupa

Jotun'un Avrupa'daki merkez Ar-Ge üssü Norveç'in Sandefjord şehrinde yer almaktadır ve Birleşik Krallık'ta da ek bir tesisi bulunmaktadır. Tesisler en modern ve yeni teknolojilerle donatılmıştır.

One of the approximately 270 scientists is moving about in Jotun's newly opened R&D Center in Sandefjord, Norway.
Jotun'un Sandefjord, Norveç'te yeni açılan Ar-Ge merkezindeki yaklaşık 270 bilim insanından biri merkezde dolaşıyor.

Norveç

Ar-Ge kuruluşlarımızın merkez üssü, Norveç'in Sandefjord şehrinde bulunan yeni ve modern tesisimizdir. 2020 yılında açılan ve en gelişmiş teknolojilere sahip olan Ar-Ge merkezimiz, Norveç'in en gelişmiş analitik laboratuvarlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Burada ağır santrifüjler, ısıtma fırınları, deniz suyu test tankları ve Taramalı Elektron Mikroskopları gibi en son ve en yenilikçi araştırma ekipmanları bulunmaktadır.Jotun'un İskandinavya ve Batı Avrupa'daki bölgesel laboratuvarı olan bu tesiste yaklaşık 270 bilim insanı çalışmaktadır.

Norveç'teki ana Ar-Ge merkezimiz dört temel ürün segmentimiz için teknoloji platformlarını ve dünya çapında kullanıma sunduğumuz formülasyonları geliştirdiğimiz yerdir. Diğer bölgelerde bulunan laboratuvarlarımız ise; yerel ihtiyaçları karşılamak için bu teknolojiler üzerinde değişiklikler yaparak pazar ihtiyaçlarına uygun hale getirir. Aynı zamanda ana Ar-Ge merkezimiz, bölge laboratuvarlarında yapılan geliştirme çalışmalarını aktif olarak destekler ve kontrol eder. Bu sayede, yerel ihtyiaçlara cevap verecek yenilikçi çözümleri en yüksek kalitede sunuyoruz.

Sandefjord'daki en büyük odak noktalarımızdan biri, gemiler için kirlenme önleyici kimyasallar geliştirmektir. Deniz ürünleri pazarında rekabet avantajını korumak için kirlenme önleyici polimer ve son kat boyaları sürekli olarak geliştirmenin yollarını arıyoruz. Sandefjord'da geliştirilen diğer önemli stratejik teknolojiler arasında ise; dekoratif boyalar için polimerler ve Jotun Multicolor sistemleri için renklendiriciler bulunuyor.

Hem Sandefjord'da hem de bölgesel olarak ürün geliştirme sürecini daha fazla desteklemek için Ar-Ge merkezimizde aşağıdaki uzman ekipleri bünyemizde bulunduruyoruz:

 • Pigment ve renk teknolojisi
 • Kimyasal analiz
 • Biyoloji
 • Sağlık, Güvenlik ve Çevre sorunları
 • Ürün testleri
 • Patent
Jotun’s intumescent R&D facility in Flixborough, UK
Jotun, Mart 2017'de Flixborough, Birleşik Krallık'ta yangına dayanıklılığa odaklanmış yeni bir Ar-Ge tesisi açtı.

Birleşik Krallık

Mart 2017'de, Birleşik Krallık'taki Flixborough’da yangına dayanıklı boya alanında uzmanlaşmış yepyeni bir Ar-Ge tesisi açtık. Bu tesis, yalıtım ürünü olan Jotatherm TB550'nin yanı sıra başlıca iki yangına dayanıklı boya ürün serisi olan Jotachar ve SteelMaster'ı desteklemek ve geliştirmek için özel olarak tasarlandı. Bu tesis, seçili bölge laboratuvarlarının yanı sıra Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha önce kurulmuş yangına dayanıklı boya Ar-Ge tesisi ve Sandefjord'daki ana Ar-Ge merkeziyle yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Flixborough tesisinde, beş metreye kadar uzunluktaki numunelerin sığabileceği şekilde tasarlanan iki büyük yangın deneyi fırını bulunmaktadır. Bu tesiste, kapsamlı yangın deneylerinin yanı sıra kriyojenik dökülmelere karşı direnç deneyleri ve -40°C sıcaklıklara kadar tüm temel standartlarda çevresel dayanıklılık deneyleri yapabilme olanağı bulunur.

Birleşik Krallık'taki merkez; kapsamlı üçüncü taraf testleri, sınıflandırma kurumları ve güvenlik uzmanları için kolay erişim sağlar.

Senior R&D Chemist 1 Perihan Gundag in Jotun Turkey is one of many women working as a scientist in the Jotun R&D network.
Jotun Türkiye'de çalışan Kıdemli Ar-Ge Kimyageri Perihan Gündağ, Jotun Ar-Ge ağında bilim insanı olarak faaliyet gösteren çok sayıda kadından biridir.

Doğu Avrupa ve Orta Asya

Türkiye

Türkiye'deki Jotun Ar-Ge merkezi, Ocak 2017'de Jotun’un Çerkezköy fabrikasında açıldı. Bu merkezdeki Ar-Ge faaliyetleri üç ana bölüme yoğunlaşmaktadır: Dekoratif, toz boyalar ve endüstri boyaları.

Burada yapılan geliştirmeler, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesini desteklemek için hayati önem taşıyor. Pazara yakınlığı, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ürün geliştirmemizi ve pazarı ve fırsatları mükemmel bir şekilde anlamamızı sağlıyor.

Türkiye'de bulunan tesisimizdeki ana görev ve sorumluluklardan bazıları şunlardır:

 • Ağırlıklı olarak bölgeye yönelik yeni ürünler geliştirmek
 • Mevcut ürünleri sürdürmek, üzerlerinde değişiklik ve/veya iyileştirme yapmak
 • Maliyet tasarrufu/lojistik iyileştirmeleri için alternatif ham maddeleri test etmek
 • Tüm segmentler için teknik destek sağlamak
 • Renk desteği ve formülasyon çalışması sunmak

Orta Doğu

Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'daki Ar-Ge merkezlerimiz aracılığıyla Orta Doğu pazarlarıyla bağlantıda kalabiliyor ve yükselen yerel pazar trendlerine hızlıca yanıt verebiliyoruz.

Under construction: Jotun‘s new R&D centre in Dubai, UAE. The centre is scheduled to be opened in 2022.
İnşaat halinde: Jotun'un Dubai, BAE'deki yeni Ar-Ge merkezi. Merkezin 2022 yılında açılması planlanmaktadır.

Dubai

İlk kez 1992'de açılan, Dubai'deki Jotun bölge laboratuvarı; dekoratif, endüstri, yangına dayanıklı ve zemin kaplamaya yönelik ürünler için Ar-Ge girişimlerine odaklanmaktadır. 2022'nin başında, en gelişmiş teknolojiye sahip bir Ar-Ge merkezini içeren yeni bir bölge ana ofisi açıldı.

Dubai'deki bölge laboratuvarı, bölge genelindeki satış personeline teknik destek, ürün bilgisi ve sorun giderme hizmetleri sağlamak gibi değerli bir destek sistemi işlevi görmektedir; ayrıca temel işlevleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Bölgeye yönelik yeni ürünler geliştirmek
 • Mevcut ürünleri sürdürmek, üzerlerinde değişiklik ve/veya iyileştirme yapmak
 • Maliyet tasarrufu/lojistik iyileştirmeleri için alternatif ham maddeleri test etmek
 • Yerel kalite kontrol laboratuvarları ve üretim ekiplerinin yanı sıra bölgedeki yerel satış ve pazarlama ekiplerine teknik destek sağlamak ve gerektiğinde şikayetleri çözmek
 • Tüm destek personeline (satış, pazarlama ve laboratuvar personeli) ve yeni çalışanlara ürün bilgisi eğitimi vermek
 • Renk desteği ve formülasyon çalışması sunmak
Some of the employees working in the regional laboratory in Pune, India, which was established in 2012.
2012 yılında kurulan Pune, Hindistan'daki bölgesel laboratuvarda iş başında bazı çalışanlar.

Hindistan

Hindistan, Pune'daki bölge laboratuvarı 2012'de kuruldu ve ağırlıklı olarak dekoratif, toz ve performans boyalarına odaklanmaktadır. Laboratuvar, gelecekteki geliştirme planları kapsamında bu üç alandaki faaliyetlerini ve personel sayısını artıracak.

Bu tesisteki ana sorumluluklar şunları içermektedir:

 • Yerel talepleri ve maliyetleri karşılayacak ürün düzenlemeleri yapmak
 • Yerel ham maddeleri test etmek ve kullanıma almak
 • UICT (Mumbai University Institute of Chemical Technology) ve IIT (Indian Institute of Technology) ile teknoloji alanında iş birliği yapmak
Jotun's R&D center in Malaysia was established in 1994. Today, 17 scientists work here.
Jotun'un Malezya'daki Ar-Ge merkezi 1994 yılında kuruldu. Günümüzde bu merkezde yaklaşık 20 bilim insanı çalışıyor.

Güneydoğu Asya

Malezya

Malezya'daki Ar-Ge merkezi 1994'te kuruldu ve şu anda Shah Alam'daki Jotun fabrikasının içinde bulunuyor. Bu merkezde, dekoratif ve endüstri ürünlerini geliştirmeye odaklı 20 Ar-Ge personeli bulunuyor. Ayrıca Güneydoğu Asya bölgesindeki şirketlere değerli destekler sağlıyorlar.

Ana görev ve sorumlulukları arasında şunlar bulunuyor:

 • Bölgeye yönelik yeni ürünler geliştirmek
 • Mevcut ürünleri sürdürmek, üzerlerinde değişiklik ve/veya iyileştirme yapmak
 • Maliyet tasarrufu/lojistik iyileştirmeleri için alternatif ham maddeleri test etmek
 • Yerel kalite kontrol laboratuvarları ve üretim ekiplerinin yanı sıra bölgedeki yerel satış ve pazarlama ekiplerine teknik destek sağlamak ve gerektiğinde şikayetleri çözmek
 • Tüm destek personeline (satış, pazarlama ve laboratuvar personeli) ve yeni çalışanlara ürün bilgisi eğitimi vermek
 • Renk desteği ve formülasyon çalışması sunmak
Jotun's R&D efforts in Thailand are housed in the regional laboratory, which first opened in 1999. Here is one of the many female employees in the Jotun family.
Tayland'daki Jotun ailesinin üyesi olan çok sayıda kadın çalışandan biri.

Tayland

Jotun'un Tayland'daki Ar-Ge çalışmaları, 1999'da açılan bölge laboratuvarında yürütülüyor. Bu laboratuvar Tayland, Malezya, Vietnam ve Endonezya'daki toz boya birimlerindeki Ar-Ge girişimlerinden sorumludur.

Laboratuvar, ham maddeleri araştırıp değerlendirerek Güneydoğu Asya bölgesine uygun olup olmadıklarını tespit eder. Bu nedenle, bölgedeki ticari faaliyetle yakından bağlantılıdır. Aynı zamanda, müşterilerin projelerine destek sunar ve ürün geliştirme girişimlerinde bulunur. Bunlarla birlikte, Güneydoğu Asya bölgesi genelinde ürün lansmanları organize eder ve yürütür.

The largest R&D centre outside Norway is located at the Jotun Coatings factory in Zhangjiagang.
Norveç dışındaki en büyük Ar-Ge merkezi, Zhangjiagang şehrindeki Jotun fabrikasında yer almaktadır.

Kuzeydoğu Asya

Çin ve Güney Kore'deki Ar-Ge merkezlerimiz bölgede ürün geliştirme ve test çalışmaları, renk desteği ve teknik destek gibi birden çok faaliyet gerçekleştirir.

Çin

Norveç dışındaki en büyük Ar-Ge merkezi, Zhangjiagang'daki fabrikasında bulunmaktadır. 2006'da açılan bu tesiste, yüksek düzeyde eğitim almış ve şu dört ana segmente özel 58 çalışan vardır: Dekoratif, Toz Boyalar, Deniz ve Endüstri Boyaları.

Çalışmaları, mevcut ürün gruplarını geliştirip iyileştirmeyi ve Kuzeydoğu Asya bölgesinin tamamında destek sağlamayı kapsamaktadır. Pazara yakınlıkları sayesinde gelişen pazar trendlerine ve fırsatlarına ilişkin mükemmel düzeyde bilgi sahibidirler ve bu da müşteriye özgü ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlama yapabilmelerini sağlar.

Ana görev ve sorumlulukları arasında şunlar bulunur:

 • Yeni küresel ve bölgesel ürünler geliştirmek
 • Mevcut ürünleri sürdürmek, üzerlerinde değişiklik ve/veya iyileştirme yapmak
 • Renk desteği ve formülasyon çalışması sunmak
 • Bölgesel Proses Mühendisliği ile Test ve Belgeleme Uzmanı
 • Tüm segmentler için teknik destek sağlamak
Jotun’s R&D centre in South Korea is dedicated to development of coatings for the marine and protective segment.
Jotun'un Güney Kore'deki Ar-Ge merkezi, Deniz Tipi Kaplamalar ve Endüstri Boyaları segmenti için kaplama geliştirilmesine odaklanmıştır.

Güney Kore

1992'de Güney Kore’nin Busan şehrinde açılan bölge laboratuvarı, ürün değişiklikleri ve teknik destek merkezi olarak tasarlanmıştı. Daha sonra 1998'de resmi bir laboratuvar kuruldu, bunu da 1999'da ürün geliştirme amaçlı Uzak Doğu bölge laboratuvarı takip etti.

Tüm büyük Güney Kore tersanelerine iki saatlik mesafede, merkezi bir konumda bulunan bu tesis, hızlı ve duyarlı müşteri desteği sağlamaya çok uygun. Ayrıca bölgedeki diğer Jotun merkezleri gibi bu tesisin de pazarlara yakın olması, bölgesel pazar trendleri hakkında bilgi sahibi olması için mükemmel fırsatlar yaratıyor.

Ana görev ve sorumlulukları arasında şunlar yer alıyor:

 • Ürün geliştirmeye, ürün düzenlemeleri yapmaya ve teknik müşteri desteği sağlamaya odaklanmak
 • Tüm ürün geliştirme çalışmaları, deniz ve endüstri boyaları alanlarına odaklanır
Jotun's R&D facilities in Louisiana, USA
Jotun'un ABD'de Louisiana'daki Ar-Ge tesisleri.

Kuzey ve Güney Amerika

Kuzey ve Güney Amerika'daki tek Ar-Ge tesisimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesistir. Bu tesiste, bölgedeki mevzuat değişikliklerini takip etme konusunda yardımcı olmanın yanı sıra deniz ve endüstri boyalarına odaklanıyoruz.

ABD

ABD'deki Jotun bölge laboratuvarı, 2001'de Louisiana'da kuruldu. Laboratuvar, Brezilya'daki fabrikanın süreçlerine yardımcı olmakla birlikte Kuzey Amerika bölgesi için deniz ve endüstri boyaları geliştirmektedir. 2022'nin başında bölge laboratuvarı, ABD/Kuzey ve Güney Amerika çekirdek ekibinin geri kalanının bulunduğu Houston'a taşındı.

ABD ve Kanada'daki katı VOC (uçucu organik bileşik) düzenlemeleri nedeniyle bu laboratuvar, ABD'deki mevzuat değişikliklerini takip etme ve bölgedeki tüm boyaların bu gerekliliklere uymasını sağlama konusunda çok önemli bir rol oynar.

Daha fazla bilgi

Scientist Andreas Løken at global paints and coatings company Jotun's main R&D Center in Sandefjord, Norway, performing electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements in order to assess barrier properties of protective coatings. Photo: Jotun/Morten Rakke.

Çığır açan çözümlere imza atacak büyük zihinler

Jotun'un Ar-Ge departmanında çalışmak sadece beyaz laboratuvar önlüğümüzü giyip koruyucu gözlüğümüzü takmaktan fazlasını gerektirir. Gerçek dünyadan sorunlarla uğraşmaya hazır olun. Kendinizi geliştirme ve yenilikçi çözümler üzerinde çalışma şansına sahip olmanın yanı sıra heycan verici bir deneyim sizi bekliyor. Büyük kariyer fırsatları sunan ve dünya çapında büyümekte olan şirketimizi keşfedin.

On the stormy west coast of Norway you find Kråkenes lighthouse. Jotun’s exterior paint Drygolin Nordic Extreme protects the wooden lighthouse in this harsh environment. Photo: Ole Eltvik

Sınırları zorlayan koşullar için test ediyoruz

Boya ve kaplamalarımızın mülkleri her ortamda koruyabileceğinden emin olmak amacıyla ürünlerimizi en aşırı koşullarda sıkı testlerden geçiriyoruz.

Jotun's global R&D network strives to improve existing paints and coatings, and come up with new products and solutions. Photo: Jotun/Morten Rakke

İnovasyon - fikirden boyaya

İnovasyona öncülük eden Ar-Ge departmanımızdaki kalifiye uzmanlarımız, daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak ürün, çözüm ve uygulamalar geliştirmek amacıyla hiç durmadan çalışıyor.