Wsparcie zespołów badawczych

Zespoły wspierające grupy badawczo-rozwojowe składają się z wyspecjalizowanych funkcji, które pomagają społeczności badawczo-rozwojowej w szybszym opracowywaniu produktów wysokiej jakości. Dzięki temu nasi Chemicy mogą skoncentrować się na rozwoju produktu, a czynności pomocnicze - analizę i analizę biologiczną, gromadzenie informacji i wiedzy oraz konserwację aparatury - pozostawić zespołowi wsparcia.

Laboratorium analityczne – szybciej i dokładniej

Testowanie jest kluczowym elementem rozwoju

Wymagane są szeroko zakrojone testy, aby uzyskać stale wysoką jakość działania produktu

Jotun posiada dobrze wyposażone i zaawansowane laboratorium analityczne świadczące szeroki zakres usług na rzecz reszty organizacji badawczo-rozwojowej.

Przy opracowaniu produktów laboratorium współpracuje z chemikami, aby nowe lub ulepszone produkty były szybsze i dokładniejsze. Wpływ na to ma m.in. charakterystyka polimerów metodą chromatografii cieczowej, identyfikowanie niewiadomych metodą spektrometrii masowej i oznaczanie stężeń pigmentów metodami spektroskopowymi.
Podczas testowania wydajności nowego produktu, wykorzystanie technik analitycznych pomaga nam dokonać właściwego wyboru technologii oraz rozróżnić, która technologia produktu jest jeszcze doskonalsza.

Analiza awarii produktów i reklamacji klientów to również ważne usługi, zarówno po to, aby dowiedzieć się, jak możemy ulepszać nasze produkty, jak i poprowadzić naszych klientów.

Nasze labolatoria wyposażone są w różnego rodzaju osprzęt. Bazując na standardowych elementach wyposażenia, takich jak wagi i szafki grzewcze, po wysoce zaawansowane systemy chromatograficzne z detektorami selektywnymi masowo.
Aby zapewnić firmie Jotun pełne wykorzystanie sprzętu, laboratorium dysponuje doświadczonym i wykształconym personelem chemików analitycznych, którzy uzupełniają naszych twórców produktów.
Zdajemy sobie sprawę, że jednym z warunków naszego sukcesu jest współpraca pomiędzy różnorodną kadrą naukową i laboratorium analitycznym. Dzięki temu budujemy przewagę potrzebną do wykonania najlepszej powłoki na świecie.