Πλοία

Η Jotun είναι μια ηγετική εταιρεία που παρέχει ναυτιλιακά χρώματα - λύσεις στον παγκόσμιο στόλο. Το σύστημα μας  Hull Performance Solutions  είναι μοναδικό,  με ένα καινοτόμο πρωτοποριακό τρόπο μέτρησης απόδοσης των υφάλων και με εγγυημένη ενεργειακή απόδοση. Οι αντιρρυπαντικές μας λύσεις είναι οι καλύτερες στην αγορά - και σε συνδυασμό με το  Onboard Maintenance Solution προσφέρει εγγυημένη μείωση του κόστους.