Přátelská kultura plná podpory

Jotun je rozmanitý, a přesto jednotný.

Když máte téměř 10 tisíc zaměstnanců vyvíjejících, vyrábějících a prodávajících výrobky ve více než 100 zemích, individuální rozdíly vám přinášejí řadu cenných perspektiv. Jotun zaměstnává lidi více než 90 různých národností, a podporuje otevřenou a inkluzivní pracovní kulturu, kde jsou všichni vedeni k rozvoji svého potenciálu.

V našich pravidelně pořádaných průzkumech nám zaměstnanci opakovaně dávají vysoké hodnocení, co se týče zaměstnanecké péče a hrdosti na práci pro naši společnost. I to může být důvod, proč má Jotun dlouhodobý trend nízké fluktuace.
 
Pojí nás společný přístup k podnikání a sdílení stejných hodnot Loajality, Respektu, Péče a Odvahy. Všichni jsme součástí dynamické, pečující, podporující, globální komunity. Tím se tvoří pozitivní atmosféra na pracovišti i reputace na trhu a přináší nám neocenitelné poznatky, pochopení a nápady, které jsou zásadní k tomu, abychom uspěli v náročném a dynamickém globálním tržním prostředí.