Užitečné tabulky

Ztráta, mrtvý objem, objemový podíl sušiny, tloušťka filmu za mokra (WFT), rosný bod - teplota vzduchu - RH, vzduchové trysky

  • Procentuální ztráta a odpovídající faktor ztráty

  • Mrtvý objem jako funkce drsnosti povrchu

  • Obsah sušiny (v %) po ředění

  • Požadavky na tloušťku filmu v mokrém stavu jako funkce procenta pevných látek objemu

  • Vztah mezi rosným bodem, teplotou vzduchu a relativní vlhkostí

  • Porovnání vzduchového tryskání