OD KONCEPTU PO DOKONČENÍ A JEŠTĚ DÁL

Nejvyšší budova na světě Burdž Chalífa, senzační Louvre v Abu Dhabi, majestátné Petronas Twin Towers v Kuala Lumpur, luxusní Burdž al-Arab – všichni mají něco společného: Jotun Powder Coatings. Designéři, výrobci, architekti, inženýři a mnozí další si nás už roky vybírají za svého partnera a díky tomu jsme se podíleli na jedněch z nejprestižnějších projektů po celém světě. Naše práškové barvy jsou preferovaným řešením pro oblasti spotřebičů a nábytku, architektonických projektů, potrubních systémů, lodní dopravy a jiných. Naše řešení firmám pomáhají nejen zvýšit produktivitu a snížit celkové provozní náklady, ale také snižovat jejich dopad na životní prostředí. Jsme tu od toho, abychom vám toho pomohli dosáhnout taktéž!

Výhody práškových barev 

Použití technologie práškových barev oproti jiným lakovacím metodám se sebou nese spoustu výhod, například:

  1. Ekologické: práškové barvy jsou už ve své podstatě více ekologické, s nulovým obsahem VOC (těkavé organické látky). 
  2. Produktivita: práškové barvy mohou snížit provozní náklady mj. tím, že mohou být recyklovány & opětovně použity.
  3. Technické: Práškové barvy mohou poskytnout výbornou korozní a UV ochranu kupř. před drsnými klimatickými podmínkami, v průmyslovým prostředím a při kontaktu s chemickými látkami. Zároveň poskytují odolnost vůči oděru a poškrábání a běžnému opotřebení.  

Vítejte u práškových barev Jotun