Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Acrylic
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ
 • MCI Tintable Yes

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Spanish Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, French

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, German

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Korean Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Norwegian Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English Pilot WF, Chinese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English Pilot WF, Turkish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Chinese Traditional

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English (Chinese Traditional) Pilot WF, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, Bulgarian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Dutch Pilot WF, French Pilot WF, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English (Thai) Pilot WF, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English Pilot WF, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English Pilot WF, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English Pilot WF, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English Pilot WF, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, English Pilot WF, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot WF, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot WF, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot WF, English

Sản phẩm liên quan

Hardtop XP Alu logo
Sơn phủ

Hardtop XP Alu

A polyurethane topcoat with aluminum pigments, good durability, and excellent application properties.

 • Good durability
 • Excellent application properties
 • Aluminium pigmented
Sơn phủ

Hardtop One

Lớp phủ cuối một thành phần gốc polysiloxan tạo nên lớp hoàn thiện đẹp khi sử dụng chổi cọ, con lăn và súng phun chân không.

 • Khả năng giữ màu và cầm bóng tốt
 • Sơn một thành phần đơn giản
 • Đặc tính dễ dàng thi công với cọ, con lăn và súng phun chân không
622 Line logo
Sơn phủ

622 Line

Sơn phủ

Hardtop Flexi

Lớp sơn phủ cuối polyurethane có tính linh hoạt cao và chống va đập với đặc tính cho phép thi công trực tiếp lên bề mặt kim loại.

 • Cho phép sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại
 • Độ dày màng sơn cao giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn 
 • Chịu được áp lực và va đập

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)