Pilot ACR

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Acrylic
 • Chất nền
  Thép carbon Galvanized steel Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel
 • MCI Tintable Yes

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Bulgarian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Spanish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Spanish Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, French

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, German

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, German

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Korean

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English Pilot ACR, Korean

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Norwegian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Norwegian Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Chinese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English Pilot ACR, Chinese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Thai

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English (Thai) Pilot ACR, Thai

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Turkish

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Turkish Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, Chinese Traditional

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English (Chinese Traditional)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Dutch Pilot ACR, German Pilot ACR, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English Pilot ACR, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English Pilot ACR, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English Pilot ACR, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English Pilot ACR, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English Pilot ACR, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English Pilot ACR, Arabic

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, English

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Pilot ACR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Pilot ACR, French

Hướng dẫn ứng dụng

Pilot ACR, English

Sản phẩm liên quan

Hardtop XP Alu logo
Sơn phủ

Hardtop XP Alu

A polyurethane topcoat with aluminum pigments, good durability, and excellent application properties.

 • Good durability
 • Excellent application properties
 • Aluminium pigmented
Sơn phủ

Hardtop One

Lớp phủ cuối một thành phần gốc polysiloxan tạo nên lớp hoàn thiện đẹp khi sử dụng chổi cọ, con lăn và súng phun chân không.

 • Khả năng giữ màu và cầm bóng tốt
 • Sơn một thành phần đơn giản
 • Đặc tính dễ dàng thi công với cọ, con lăn và súng phun chân không
622 Line logo
Sơn phủ

622 Line

Sơn phủ

Hardtop Flexi

Lớp sơn phủ cuối polyurethane có tính linh hoạt cao và chống va đập với đặc tính cho phép thi công trực tiếp lên bề mặt kim loại.

 • Cho phép sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại
 • Độ dày màng sơn cao giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn 
 • Chịu được áp lực và va đập

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)