Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ Công trình Ngoài trời Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời
 • Công nghệ
  Polysiloxane
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Danish Hardtop Optima Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Dutch Hardtop Optima Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, English Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, English Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Finnish Hardtop Optima Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, French

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, French Hardtop Optima Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, German

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, German Hardtop Optima Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Italian Hardtop Optima Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Polish Hardtop Optima Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Portuguese Hardtop Optima Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Swedish Hardtop Optima Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Romanian Hardtop Optima Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Vietnamese Hardtop Optima Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Bulgarian Hardtop Optima Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Czech Hardtop Optima Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, English Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, English Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, English Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, English Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, English Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Greek Hardtop Optima Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Hungarian Hardtop Optima Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Japanese Hardtop Optima Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Lithuanian Hardtop Optima Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Serbian Hardtop Optima Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Portuguese Hardtop Optima Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Slovak Hardtop Optima Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Spanish Hardtop Optima Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Indonesian Hardtop Optima Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Latvian Hardtop Optima Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Slovenian Hardtop Optima Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, French Hardtop Optima Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, English Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Estonian Hardtop Optima Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp A, Spanish Hardtop Optima Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Optima, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Optima Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Optima, English

Sản phẩm liên quan

Sơn phủ

Hardtop One

Lớp phủ cuối một thành phần gốc polysiloxan tạo nên lớp hoàn thiện đẹp khi sử dụng chổi cọ, con lăn và súng phun chân không.

 • Khả năng giữ màu và cầm bóng tốt
 • Sơn một thành phần đơn giản
 • Đặc tính dễ dàng thi công với cọ, con lăn và súng phun chân không
Hardtop XP Alu logo
Sơn phủ

Hardtop XP Alu

A polyurethane topcoat with aluminum pigments, good durability, and excellent application properties.

 • Good durability
 • Excellent application properties
 • Aluminium pigmented
622 Line logo
Sơn phủ

622 Line

Sơn phủ

Hardtop Flexi

Lớp sơn phủ cuối polyurethane có tính linh hoạt cao và chống va đập với đặc tính cho phép thi công trực tiếp lên bề mặt kim loại.

 • Cho phép sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại
 • Độ dày màng sơn cao giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn 
 • Chịu được áp lực và va đập

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)