Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Polyurethane
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ
 • MCI Tintable Yes

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English Hardtop Eco Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Danish Hardtop Eco Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Dutch Hardtop Eco Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English Hardtop Eco Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, French

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, French Hardtop Eco Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, German

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, German Hardtop Eco Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Italian Hardtop Eco Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Polish Hardtop Eco Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Portuguese Hardtop Eco Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Swedish Hardtop Eco Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Romanian Hardtop Eco Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Vietnamese Hardtop Eco Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Bulgarian Hardtop Eco Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Czech Hardtop Eco Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English (Thai) Hardtop Eco Comp B, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English Hardtop Eco Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English Hardtop Eco Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English Hardtop Eco Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English Hardtop Eco Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Finnish Hardtop Eco Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Greek Hardtop Eco Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Hungarian Hardtop Eco Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Lithuanian Hardtop Eco Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Serbian Hardtop Eco Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Malay (English) Hardtop Eco Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Portuguese Hardtop Eco Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Slovak Hardtop Eco Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Indonesian Hardtop Eco Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Latvian Hardtop Eco Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Slovenian Hardtop Eco Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, French Hardtop Eco Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English Hardtop Eco Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Estonian Hardtop Eco Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, English Hardtop Eco Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp A, Spanish Hardtop Eco Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Hardtop Eco, English

Bảng dữ liệu an toàn

Hardtop Eco Comp B, English Hardtop Eco Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Hardtop Eco, English

Sản phẩm liên quan

Hardtop XP Alu logo
Sơn phủ

Hardtop XP Alu

A polyurethane topcoat with aluminum pigments, good durability, and excellent application properties.

 • Good durability
 • Excellent application properties
 • Aluminium pigmented
Sơn phủ

Hardtop One

Lớp phủ cuối một thành phần gốc polysiloxan tạo nên lớp hoàn thiện đẹp khi sử dụng chổi cọ, con lăn và súng phun chân không.

 • Khả năng giữ màu và cầm bóng tốt
 • Sơn một thành phần đơn giản
 • Đặc tính dễ dàng thi công với cọ, con lăn và súng phun chân không
622 Line logo
Sơn phủ

622 Line

Sơn phủ

Hardtop Flexi

Lớp sơn phủ cuối polyurethane có tính linh hoạt cao và chống va đập với đặc tính cho phép thi công trực tiếp lên bề mặt kim loại.

 • Cho phép sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại
 • Độ dày màng sơn cao giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn 
 • Chịu được áp lực và va đập

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)