Futura Classic

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ Công trình Ngoài trời Công trình Trong nhà Sơn phủ trang trí bề mặt nội thất Sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài trời Sơn bảo vệ kết cấu thép trong nhà
 • Công nghệ
  Polyurethane
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ
 • MCI Tintable Yes

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Bulgarian

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Bulgarian Futura Classic Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Danish Futura Classic Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Dutch Futura Classic Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, French

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, French Futura Classic Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, German

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, German Futura Classic Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Italian Futura Classic Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Polish Futura Classic Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Portuguese Futura Classic Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Swedish Futura Classic Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Romanian Futura Classic Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Vietnamese Futura Classic Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Czech Futura Classic Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Finnish Futura Classic Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Greek Futura Classic Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Lithuanian Futura Classic Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Serbian Futura Classic Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Portuguese Futura Classic Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Slovak Futura Classic Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Indonesian Futura Classic Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Latvian Futura Classic Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Slovenian Futura Classic Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, Estonian Futura Classic Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, French Futura Classic Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp A, English Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Futura Classic, English

Bảng dữ liệu an toàn

Futura Classic Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Futura Classic, English

Sản phẩm liên quan

Hardtop XP Alu logo
Sơn phủ

Hardtop XP Alu

A polyurethane topcoat with aluminum pigments, good durability, and excellent application properties.

 • Good durability
 • Excellent application properties
 • Aluminium pigmented
Sơn phủ

Hardtop One

Lớp phủ cuối một thành phần gốc polysiloxan tạo nên lớp hoàn thiện đẹp khi sử dụng chổi cọ, con lăn và súng phun chân không.

 • Khả năng giữ màu và cầm bóng tốt
 • Sơn một thành phần đơn giản
 • Đặc tính dễ dàng thi công với cọ, con lăn và súng phun chân không
622 Line logo
Sơn phủ

622 Line

Sơn phủ

Hardtop Flexi

Lớp sơn phủ cuối polyurethane có tính linh hoạt cao và chống va đập với đặc tính cho phép thi công trực tiếp lên bề mặt kim loại.

 • Cho phép sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại
 • Độ dày màng sơn cao giúp cải thiện khả năng chống ăn mòn 
 • Chịu được áp lực và va đập

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)