Epoxy HR

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ chịu nhiệt Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Nhôm Thép carbon Galvanized steel Thép không gỉ Bề mặt sử dụng sơn phủ Shop primed steel

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Portuguese Epoxy HR Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, Portuguese

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Bulgarian

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Bulgarian Epoxy HR Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Danish Epoxy HR Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Dutch Epoxy HR Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Finnish

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Finnish Epoxy HR Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, French

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, French Epoxy HR Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, German

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, German Epoxy HR Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Italian Epoxy HR Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Polish Epoxy HR Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Swedish Epoxy HR Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Romanian Epoxy HR Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Vietnamese Epoxy HR Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, Chinese Traditional

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Czech Epoxy HR Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Greek Epoxy HR Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Hungarian Epoxy HR Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Japanese Epoxy HR Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Lithuanian Epoxy HR Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Serbian Epoxy HR Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Malay (English) Epoxy HR Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Portuguese Epoxy HR Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Slovak Epoxy HR Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Spanish Epoxy HR Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Latvian Epoxy HR Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Indonesian Epoxy HR Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Slovenian Epoxy HR Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, French Epoxy HR Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Estonian Epoxy HR Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Burmese (English) Epoxy HR Comp B, Burmese (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, Spanish Epoxy HR Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Epoxy HR, English

Bảng dữ liệu an toàn

Epoxy HR Comp A, English Epoxy HR Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Epoxy HR, English

Sản phẩm liên quan

Sơn phủ chịu nhiệt

Jotatemp 540 Zinc

Đây là sản phẩm sơn phủ kẽm vô cơ etyl silicat, gia cường sợi thủy tinh chịu nhiệt, đáp ứng biên độ nhiệt từ 120 đến 540°C.

 • Khả năng chống ăn mòn vượt trội ở nhiệt độ hoạt động liên tục giữa 120°C và 540°C
 • Kết hợp tác dụng chống ăn mòn và hiệu ứng mạ
 • Sản phẩm kẽm silicat duy nhất trên thị trường được thiết kế đặc biệt cho nhiệt độ lên đến 540°C
Sơn phủ chịu nhiệt

Jotatemp 1000

Lớp sơn phủ chịu được biên độ nhiệt từ -196 đến 1000°C của bề mặt kết cấu.

 • Chịu được biên độ nhiệt từ -196°b0c đến 1000°c
 • Đạt hiệu suất tối ưu trên bề mặt thép cacbon và vật liệu ceramic.
 • Có thể thi công trên bề mặt nóng lên đến 250°C và bề mặt làm sạch theo phương pháp St2
Sơn phủ chịu nhiệt

Jotatemp 1000 HT

Là lớp phủ chịu nhiệt với biên độ từ -196 đến 1000°C của bề mặt kết cấu.

 • Chịu được biên độ nhiệt từ -196°c đến 1000°c
 • Hiệu suất tối ưu trên bề mặt thép không rỉ, thép hợp kim (P91) và vật liệu ceramic.
 • Có thể thi công trên bề mặt nóng lên đến 250°C
Sơn phủ chịu nhiệt

Solvalitt

Lớp sơn phủ chịu nhiệt lên tới 600°C, cho bề mặt hoàn thiện bền bỉ và đầy tính thẩm mỹ.

 • Lớp hoàn thiện lâu bền cho các khu vực nhiệt độ cao 
 • Chịu nhiệt lên đến 600°C
 • Cung cấp 14 lựa chọn màu sắc ổn định ở nhiệt độ cao

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)