Jotatemp 540 Zinc

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ chịu nhiệt Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót cho công trình đóng mới Sơn lót giàu kẽm
 • Công nghệ
  Kẽm vô cơ etyl silicat
 • Chất nền
  Thép carbon

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, German

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, German Jotatemp 540 Zinc Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, German

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Danish Jotatemp 540 Zinc Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Dutch Jotatemp 540 Zinc Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, French

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, French Jotatemp 540 Zinc Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Italian Jotatemp 540 Zinc Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Polish Jotatemp 540 Zinc Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Swedish Jotatemp 540 Zinc Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Czech Jotatemp 540 Zinc Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Finnish Jotatemp 540 Zinc Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Greek Jotatemp 540 Zinc Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Serbian Jotatemp 540 Zinc Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Slovak Jotatemp 540 Zinc Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, Latvian Jotatemp 540 Zinc Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, English Jotatemp 540 Zinc Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotatemp 540 Zinc, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotatemp 540 Zinc Comp A, French Jotatemp 540 Zinc Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Jotatemp 540 Zinc, English

Sản phẩm liên quan

Sơn phủ chịu nhiệt

Jotatemp 1000

Lớp sơn phủ chịu được biên độ nhiệt từ -196 đến 1000°C của bề mặt kết cấu.

 • Chịu được biên độ nhiệt từ -196°b0c đến 1000°c
 • Đạt hiệu suất tối ưu trên bề mặt thép cacbon và vật liệu ceramic.
 • Có thể thi công trên bề mặt nóng lên đến 250°C và bề mặt làm sạch theo phương pháp St2
Sơn phủ chịu nhiệt

Jotatemp 1000 HT

Là lớp phủ chịu nhiệt với biên độ từ -196 đến 1000°C của bề mặt kết cấu.

 • Chịu được biên độ nhiệt từ -196°c đến 1000°c
 • Hiệu suất tối ưu trên bề mặt thép không rỉ, thép hợp kim (P91) và vật liệu ceramic.
 • Có thể thi công trên bề mặt nóng lên đến 250°C
Sơn phủ chịu nhiệt

Solvalitt

Lớp sơn phủ chịu nhiệt lên tới 600°C, cho bề mặt hoàn thiện bền bỉ và đầy tính thẩm mỹ.

 • Lớp hoàn thiện lâu bền cho các khu vực nhiệt độ cao 
 • Chịu nhiệt lên đến 600°C
 • Cung cấp 14 lựa chọn màu sắc ổn định ở nhiệt độ cao
Sơn phủ chịu nhiệt

Jotatemp 250

Đây là loại sơn gốc epoxy đa hợp được gia cường với vảy thủy tinh với biên độ nhiệt từ -196 đến 250°C.

 • Lớp sơn phủ có khả năng chịu biên độ nhiệt từ -196°C cho tới 250°C
 • Khả năng chịu nhiệt cao nhất trên thị trường so với các sản phẩm cùng công nghệ
 • An toàn ngay cả trong quá trình xả hơi nước ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ làm việc.

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)