Take hull control: optimise your hull performance coatings

Gemi gövdesinin kontrolünü ele alın: gemi gövdesi kaplamalarınızı optimize edin

Gemi operatörleri sıklıkla, kısa süre içinde güncelliğini kaybedecek bilgilere dayanarak karar vermek zorundadır. Bu kararlara örnek olarak kaplama seçimi verilebilir.

Kaplama üreticileri, neredeyse tüm olasılıklar için kaplama geliştirmiştir ancak henüz hiçbiri her faktör olasılık dizilimi için ideal olarak kabul edilmemiştir. Kaplama uygulandıktan sonra operatör, gelecekteki performansla ilgili konularda genellikle tek başına kalır. Jotun'un HullKeeper adlı yeni bir program geliştirmesiyle birlikte bu durum değişmektedir.

HullKeeper, geminin çalışma parametreleri değişse ve yeni koşullara göre tavsiye edilmeyen bir kaplamaya sahip olsa bile operatörlerin bir sonraki kuru havuza alma işlemine kadar veya sonrasında, seçtikleri gövde kaplamasının performansını optimize etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, gemilerin sözleşmeye tabi olduğu ve operatörün, uygulanan kaplama seçimi üzerinde çok az söz sahibi olduğu durumlarda HullKeeper, zaman içinde biraz performans kontrolü sunar ve performansı iyileştirmeyi amaçlayan eylemlerin uygulandığını doğrulamaya izin verir.

Jotun'un yeni HullKeeper Programı ile operatör, şirketin kaplama performansı optimizasyonu alanındaki engin deneyimlerinden ve en kötü durumdan kaçınmak için alınması gereken tedbirlerle ilgili tavsiyelerinden faydalanma fırsatına sahip olacaktır.

Daha hızlı, daha iyi kararlar almayı sağlar

HullKeeper'ın amacı, farklı kaynaklardan elde edilen verileri birleştirip işleyerek özelleştirilmiş gemi gövdesi performansı ve kirlenme sorunu takibi sunmaktır. HullKeeper Programı, sağlanan verileri kullanarak gemi sahibinin faydalanması için geminin operasyonel profilini oluşturur. Bu, tek bir gemi veya bir filonun tamamı için yapılabilir. Daha sonra bu hizmet, geminin belirli bir kirlenme riskine maruz kalıp kalmadığını belirler. Bunun için Jotun'un, ticaret denetleme dönemleri ve okyanusla ilgili parametreleri birleştiren kirlenme riski algoritması kullanılır.

Kirlenme riski, araştırma yapılması gerektiğini gösterirse bir ROV ile su altın incelemesi yapılması tavsiye edilir. Jotun uzmanları, gövde durumunu gösteren ve neredeyse eş zamanlı olarak aktarılabilen videoya dayanarak uzmanlıklarını kullanır ve operatör için detaylı bir rapor hazırlar. Kirlenme riski sürekli takip edildiğinden, gelecekte eyleme geçmeye yönelik ihtiyacın, kirlenme ciddi bir sorun haline gelmeden önce belirlenmesi gerekir.

HullKeeper'a, hangi eylemin gerçekleştirilmesi gerektiğini ve ne zaman ve nerede yapılması gerektiğini belirlemek için kullanılabilen bir danışmanlık hizmeti dahildir. Alternatif olarak, kaplamalarla ilgili bilgi birimini temel alıp diğer düzeltici eylemler gerçekleştirilebilir.

Daha fazla bilgi

Operatörün karşılaştığı zorluk

Biyolojik kirlenme, gemi taşımacılığıyla ilgili ciddi bir sorundur ve yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonlarında önemli artışlara yol açabilir. Birçok gemi için zaman sınırlı sözleşme yapılır ve gövde durumu ve kaplama tercihi kontrolünde olmasa bile sorunla karşı karşıya kalan taraf kiracı olur.

Jotun'un HullKeeper programının avantajları

Jotun HullKeeper, maliyet tasarrufunun yanı sıra gemi gövdesi verimliliğini ve çevresel performansı korumak için daha hızlı, daha iyi kararlar almayı sağlar. Böylelikle, gemi sahiplerinin gemi gövdesiyle ilgili tam kontrole sahip olmasına olanak tanır.

Çevresel sürdürülebilirlik sağlamak

Gemi taşımacılığı sektörünün sürdürülebilirlik sorunlarını gidermesine yönelik baskı artıyor. Müşterilerimizin yeni taleplerini karşılamaya yardımcı olan ürünler ve hizmetler geliştirerek pozitif bir fark yaratmaya çalışıyoruz.