Benefits of Jotun's HullKeeper program

Jotun'un HullKeeper programının avantajları

Jotun HullKeeper, maliyet tasarrufunun yanı sıra gemi gövdesi verimliliğini ve çevresel performansı korumak için daha hızlı, daha iyi kararlar almayı sağlar. Böylelikle, gemi sahiplerinin gemi gövdesiyle ilgili tam kontrole sahip olmasına olanak tanır.

HullKeeper, potansiyel kirlenme sorunlarını gemileri yavaşlatmaya başlamadan önce tespit etmeye yardımcı olması için tasarlandı. Yakıt maliyetlerini kontrol altında tutmak en belirgin avantajdır. Diğer avantajlar arasında, inceleme ve temizlik maliyetinden tasarruf, çevresel ayak izini azaltma ve iyileştirilmiş filo kontrolü ve risk yönetimi sayesinde daha yüksek rekabet avantajı bulunmaktadır. İyileştirilmiş raporlama sayesinde düzenlemelere uyumluluk sağlamak da diğer bir önemli avantajdır.

Operasyonel giderler

Yakıt, birçok gemi için en büyük gider kalemidir ve zaman zaman süreli sözleşmeli kiracı tarafından karşılansa da bu giderin düşürülmesi, doğrudan maliyet açısından veya itibarın artması aracılığıyla tüm taraflara fayda sağlayacaktır. Biyolojik kirlenmenin yakıt tüketimi üzerinde önemli bir etkisi vardır, bu nedenle gemi gövdesi performansının korunması, yakıt maliyetlerini azaltmada gerekli adımlardan biridir.

Düzenli aralıklarla yapılan incelemeler, kirlenme düzeyini belirleyecektir ancak HullKeeper'ın doğru ve güvenilir izleme ve tahmin hizmeti sayesinde, inceleme sayısını azaltarak hem zamandan hem de paradan tasarruf edilebilir. İyileştirilmiş tahmin, su altı gövde temizleme görevlerinin sayısının en aza indirilerek daha fazla maliyet tasarrufu sağlanabileceği ve potansiyel servis dışı kalma süresinin kısaltılabileceği anlamına da gelir.

Çevresel performans ve daha düşük GHG emisyonları

Motorda kullanılan her ton akaryakıtın yaklaşık 3,25 ton CO2 ürettiği göz önünde bulundurulduğunda, yakıt tüketiminin azaltılması emisyonlar üzerinde önemli bir etki yaratır. 2018'de uluslararası gemi taşımacılığı sektörü yaklaşık 919 milyon CO2 ve 21 ton metan NOx ve SOx gibi diğer GHG'lerden yaydı.

Bu emisyonların %9'unun doğrudan biyolojik kirlenme etkisiyle ilişkili olduğu hesaplanmıştır. Bu, gövdeleri temiz tutmanın yaratacağı tasarruf potansiyeli, 83 milyon ton CO2'ye ve 2 milyon ton diğer GHG türlerine karşılık gelebilir.

İyileştirilmiş filo kontrolü

HullKeeper Programı, operatörlerin büyük oranda iyileştirilmiş filo kontrolü sağlar. Ortaya çıkmaya başlayan geliştirme sorunlarının iç yüzünü anlamak, düzeltici eylemleri planlamaya ve çoğunlukla pahalı ve zahmetli olan "yangınla mücadele" tedbirlerinin daha az olmasına olanak tanır. Daha fazla bilgi ve veri toplanırken en iyi uygulamalar, tek tek gemiler yerine filo genelinde uyarlanabilir.

Gemilerin sözleşmeye tabi olduğu ve operatörün, uygulanan kaplama seçimi üzerinde çok az söz sahibi olduğu durumlarda HullKeeper, zaman içinde biraz performans kontrolü sunar ve performansı iyileştirmeyi amaçlayan eylemlerin uygulandığını doğrulamaya izin verir.

Düzenlemelere uyumluluk

Bu, ulus devlete ve limanlara bağlı operatörlerin biyolojik kirlenmeyle ilgili yeni gereklilikleri benimsemesi açısından endişenin arttığı bir alandır. Nadiren, alakasız bir olay nedeniyle bir su altı incelemesi başlatılıp gövdenin, yetkilileri eyleme geçmeye itecek şekilde çok kirli olduğu tespit edilebilir. Bazı uğrak limanlar bile gövdenin temiz olduğuna dair kanıt talep eder.

HullKeeper Programı'nın bir parçası olan iyileştirilmiş raporlama sayesinde, düzenlemelerle ilgili ve liman yetkililerinin gerekliliklerini karşılamak daha kolaydır.

Gelecekte tüm düzenlemelerin cezalandırıcı olması gerekmeyecek çünkü birçok liman, liman masraflarının azaltılması aracılığıyla daha verimli gemileri daha fazla ödüllendirmek için Çevre Dostu Gemi Endeksi (ESI), Green Award ve Temiz Gemi Endeksi (CSI) gibi girişimlere dahil oluyor. Gemi gövdesi durumu bu programlarda henüz yer almıyor olabilir ancak bazıları şu anda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Enerji Verimliliği Tasarımı Endeksi (EEDI) derecelendirmelerine dayanmaktadır. İleride bu uygulama başladığında büyük olasılıkla Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi’ni (EEXI) kapsayacaktır.

Daha fazla bilgi

Çevresel sürdürülebilirlik sağlamak

Gemi taşımacılığı sektörünün sürdürülebilirlik sorunlarını gidermesine yönelik baskı artıyor. Müşterilerimizin yeni taleplerini karşılamaya yardımcı olan ürünler ve hizmetler geliştirerek pozitif bir fark yaratmaya çalışıyoruz.

Fark yaratmak

Gemi operatörleri düzenleyici kurumların ve pazarın yarattığı baskılarla baş etmekte zorlandığından Jotun, müşterilerini desteklemeyi ve pozitif bir fark yaratmayı çok önemsemektedir. Boya ve kaplama tedarikçisi konumundan çözüm sağlayıcısı konumuna geçiş yaparak müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve işle ilgili zorlukları çözüme kavuşturan konseptler ve hizmetler geliştiriyoruz.