Addressing environmental sustainability

Çevresel sürdürülebilirlik sağlamak

Düzenleyici kurumların ve tüketicilerin, gemi taşımacılığı sektörünün sürdürülebilirlik sorunlarını gidermesine ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmalarına yönelik baskısı artmaktadır. Jotun olarak, yeni ürünler ve hizmetler geliştirerek pozitif bir fark yaratabileceğimize inanıyoruz.

Gemi taşımacılığı, en çevre dostu taşıma yöntemi olarak kabul edilir. Dünya yüzeyinin %70'inin büyük kara kütlelerini ayıran deniz ve okyanuslarla kaplı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çoğu mal ve emtia için tek elverişli yöntemdir. Yine de düzenleyici kurumların ve tüketicilerin, sektörünün sürdürülebilirlik sorunlarını gidermesine ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmalarına yönelik baskısı artmaktadır.

Sürdürülebilirliğin birçok yönü vardır ancak şu anda en fazla dikkat çeken, büyük bir engel olan sera gazı emisyonlarını azaltmaktır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri de bu konuyla ilgili şunları söylemiştir: "Şimdi, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Sera Gazı Stratejisi kapsamındaki katı dekarbonizasyon hedeflerini karşılamak ve sonuç olarak, gemi taşımacılığı sektörünün ürettiği sera gazı emisyonlarını aşamalı olarak durdurmak için gemi taşımacılığı enerji geçişini başlatma zamanı. Yeni teknolojiler, yeni yakıtlar ve inovasyon hayati önem taşıyacak.

Daha iyi gövde tasarımları ve gövdelerin kirlenmesini önleyip verimliliğini korumak, gemi taşımacılığı sektörünün sürdürülebilirliğini artırma yolunda görece daha kolay ulaşılabilir hedeflerden bazıları. Jotun Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri ve şimdi Jotun HullKeeper gibi gelişmeler, gemileri daha verimli hale getirip emisyonları azaltırken tür aktarımını azaltmanın ek avantajıyla bu sahnenin ön saflarında yer alacak.

Daha hızlı, daha iyi kararlar almayı sağlar

HullKeeper Programının merkezinde Jotun'un güvenilir analiz ve teknik hizmetleri ve dijital yetenekleri bulunmaktadır. Bu kombinasyon, gemi operatörlerinin optimize edilmiş performans, verimlilik ve düzenlemelere uyumluluk için ısrarla talep ettikleri gövde verimliliği artırma tedbirleriyle ilgili bilinçli ve zamanında kararlar almasını sağlar.

HullKeeper'ın izleme ve tahmin hizmeti, gövde kirlenmesini mümkün olan en erken aşamada tespit eder. Sonraki incelemelerde onaylanması halinde, gövdenin en kısa sürede temizlenmesi, yakıt tüketiminin en aza indirilmesini ve gemi performansının istenen standartta tutulmasını sağlayacaktır.

Biyolojik kirlenme nedeniyle artan yakıt tüketimi, her yıl gemi taşımacılığı sektörünün yaydığı 919 milyon ton CO2 ve diğer 21 milyon ton sera gazının %9'unun kaynağı olduğundan, uygun kontroller emisyonları önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. 85 milyon ton GHG'nin ortadan kaldırılması pek mümkün olmasa da en küçük bir katkı bile başarı sayılacaktır. Gemi sahibinin yakıt maliyetinden elde ettiği tasarruf, çok yüksek rakamlara ulaştığından fazladan avantaj sağlayacaktır.

Değişen bir dünya

Jotun HullKeeper, sürdürülebilirliği artırmaya yönelik düzenlemelerle ilgili ve ticari baskıların yüksel bir hızla arttığı bir zamanda geldi. Bu, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün sera gazıyla ilgili hedefleri, Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi (EEXI) ve yeni bir operasyonel Karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) biçimindeki yeni verimlilik kuralları ve gemi finansmanını etkileyen Poseidon İlkeleri gibi geliştirmeler ile ispat edilmiştir.

Ayrıca, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve ulusal düzeylerdeki biyolojik kirlenme ve istilacı türler ile ilgili artan endişeler, daha fazla gemi sahibinin mevcut kaplama ve temizlik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Ufukta görünen daha sıkı düzenlemelerle, liman yetkilileri ve kiracılar dahil diğer paydaşlara daha fazla şeffaflık sunmak için hangi gövde yönetimi tedbirlerini aldıklarını belgelemeleri ve kayıt altına almaları gerekecek.

Jotun, farklılaşan çözümler oluşturmak için daha fazla inovasyon ve dijitalleştirmenin gerektiğine inanır. HullKeeper gibi yeni ürün ve hizmetler, müşterilerin yeni talepleri karşılamasını, gemi gövdesi performansının iyileştirilmesini ve nakliyenin daha çevreci hale getirilmesini sağlar.

Daha fazla bilgi

İnceleyin

Operatörün karşılaştığı zorluk

Biyolojik kirlenme, gemi taşımacılığıyla ilgili ciddi bir sorundur ve yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonlarında önemli artışlara yol açabilir. Birçok gemi için zaman sınırlı sözleşme yapılır ve gövde durumu ve kaplama tercihi kontrolünde olmasa bile sorunla karşı karşıya kalan taraf kiracı olur.

Jotun'un HullKeeper programının avantajları

Jotun HullKeeper, maliyet tasarrufunun yanı sıra gemi gövdesi verimliliğini ve çevresel performansı korumak için daha hızlı, daha iyi kararlar almayı sağlar. Böylelikle, gemi sahiplerinin gemi gövdesiyle ilgili tam kontrole sahip olmasına olanak tanır.

Fark yaratmak

Gemi operatörleri düzenleyici kurumların ve pazarın yarattığı baskılarla baş etmekte zorlandığından Jotun, müşterilerini desteklemeyi ve pozitif bir fark yaratmayı çok önemsemektedir. Boya ve kaplama tedarikçisi konumundan çözüm sağlayıcısı konumuna geçiş yaparak müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve işle ilgili zorlukları çözüme kavuşturan konseptler ve hizmetler geliştiriyoruz.