Technical training advisors
Technical training advisors

Đào tạo kỹ thuật

Đào tạo kỹ thuật

Bạn và đồng nghiệp có muốn tìm hiểu thêm về sơn, công đoạn chuẩn bị bề mặt, chống ăn mòn, khảo sát sơn phủ, thi công hoặc chủ đề khác có ảnh hưởng đến vòng đời của tài sản không? Hãy tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo kỹ thuật của Jotun!

Chúng tôi cung cấp nhiều hình thức đào tạo kỹ thuật khác nhau cho các công ty có nhu cầu tìm hiểu về cách sử dụng sơn và chất phủ Jotun để thu được kết quả tốt nhất. Nếu theo học tại các Lớp đào tạo về Sơn Cơ bản hoặc Nâng cao của chúng tôi, bạn có thể bổ sung thêm chương trình đào tạo thực hành. Các Lớp dạy về sơn tĩnh điện của chúng tôi bao gồm từ Kỹ thuật tổng quát, cốt thép và MDF đến các hội thảo được thiết kế riêng.

Các khóa đào tạo cũng có thể bao gồm các bài kiểm tra và/hoặc kỳ thi nếu cần phải có Chứng nhận tham dự hoặc Chứng chỉ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Cơ sở đào tạo và đào tạo tại chỗ

Các trung tâm đào tạo của Jotun được thành lập nhằm nâng cao kiến thức về sơn và chất phủ cho khách hàng hiện tại cũng như khách hàng mới. Cơ sở vật chất và nội dung đào tạo có thể khác nhau, đồng thời có thể không có sẵn mọi khóa học ở tất cả các địa điểm.

Ngoài các trung tâm đào tạo riêng, chúng tôi có thể cung cấp chương trình đào tạo tại địa điểm bạn yêu cầu, bất kể là văn phòng hay công trường dự án.

Ghi nhận dành cho Morten Rakke

Chương trình đào tạo kỹ thuật của Jotun dành cho những ai?

Mọi cá nhân muốn tìm hiểu thêm về sơn và chất phủ đều có thể đăng ký tham gia các khóa học và hội thảo của Jotun, chẳng hạn như:

  • Kỹ sư dự án, tư vấn viên, kiến trúc sư, quản lý công trình, giám định viên, quản đốc
  • Nhân viên bán hàng, người mua, nhân viên chỉ định, tư vấn viên
  • Nhân viên sản xuất, nhân viên QA và QC, nhà thầu
  • Sinh viên và mọi nhân viên có liên quan đến công đoạn xử lý bề mặt và thi công sơn

Điều kiện áp dụng:

  • Hầu hết các khóa học đều yêu cầu số lượng người tham gia tối thiểu và tối đa
  • Lớp học về sơn và sơn tĩnh điện cũng như hội thảo được thiết kế riêng của Jotun sẽ được tính phí cho mỗi sự kiện theo thỏa thuận
  • Người tham gia phải tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí tương tự

Để đăng ký nhận thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng Jotun tại các khu vực.

Tin tức mới nhất từ Jotun

Truy cập vào tin tức

Major expansion of Jotun’s Fire Protection Coating R&D facilities

Majority of global maritime industry underestimates the negative impact of biofouling despite latest advice from IMO

Svalbard test station

Proven all-climate intumescent hydrocarbon fire protection