Marathon IQ2

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn phủ chống mài mòn cơ học Sơn lót chống ăn mòn Sơn lót cho công trình đóng mới
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Thép carbon Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, English Marathon IQ2 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Danish Marathon IQ2 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Dutch Marathon IQ2 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, English Marathon IQ2 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, French

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, French Marathon IQ2 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, German

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, German Marathon IQ2 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Italian

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Italian Marathon IQ2 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Polish Marathon IQ2 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Portuguese Marathon IQ2 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Swedish

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Swedish Marathon IQ2 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Romanian

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Romanian Marathon IQ2 Comp B, Romanian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Vietnamese Marathon IQ2 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Bulgarian Marathon IQ2 Comp B, Bulgarian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Czech Marathon IQ2 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, English (Thai) Marathon IQ2 Comp B, English (Thai)

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, English Marathon IQ2 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, English Marathon IQ2 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, English Marathon IQ2 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Finnish Marathon IQ2 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Greek Marathon IQ2 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Hungarian Marathon IQ2 Comp B, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Lithuanian Marathon IQ2 Comp B, Lithuanian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Serbian Marathon IQ2 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Malay (English) Marathon IQ2 Comp B, Malay (English)

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Portuguese Marathon IQ2 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Slovak Marathon IQ2 Comp B, Slovak

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Indonesian Marathon IQ2 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Latvian Marathon IQ2 Comp B, Latvian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Slovenian Marathon IQ2 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, English Marathon IQ2 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Estonian Marathon IQ2 Comp B, Estonian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, English Marathon IQ2 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, French Marathon IQ2 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Marathon IQ2, English

Bảng dữ liệu an toàn

Marathon IQ2 Comp A, Russian Marathon IQ2 Comp B, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Marathon IQ2, English

Sản phẩm liên quan

Sơn phủ chống mài mòn cơ học

Baltoflake

Baltoflake là lớp phủ polyester dày với chất lượng vượt trội, đáng tin dùng.

 • Độ bền vượt trội trong điều kiện khắc nghiệt
 • Gần 40 năm kiểm nghiệm thực tế tại vùng Biển Bắc 
 • Khả năng đóng rắn cực nhanh
Jotun Penguard FSG II Logo
Sơn phủ

Penguard FSG II

A two-component polyamide epoxy anti-corrosion primer designed for engine rooms.

 • Two-pack polyamide epoxy
 • High-build semi-gloss
 • Can be used for finishing coat
Jotun Jotaguard 82 Logo
Sơn lót chống ăn mòn

Jotaguard 82

A non-carcinogenic, polyamine-cured epoxy coating with excellent anti-corrosive properties.

 • Excellent mechanical properties
 • Surface tolerant
 • Easy application
Sơn lót chống ăn mòn

Alkydprimer QD

Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate

 • Sơn lót gốc alkyd khô nhanh, có chứa sắc tố kẽm phosphate
 • Bảo vệ chống ăn mòn tốt
 • Hiệu quả sản xuất cao, nhanh khô để vận chuyển

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)