Jotachar JF750

Chi tiết kỹ thuật

 • Danh mục sản phẩm
  Sơn chống cháy Lửa sinh ra từ hydrocacbon
 • Công nghệ
  Epoxy
 • Chất nền
  Bề mặt sử dụng sơn phủ

Tải xuống

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English Jotachar JF750 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, French

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, French Jotachar JF750 Comp B, French

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, French

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, German

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, German Jotachar JF750 Comp B, German

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, German

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, Portuguese

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Portuguese Jotachar JF750 Comp B, Portuguese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, Portuguese

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, Danish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Danish Jotachar JF750 Comp B, Danish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, Dutch

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Dutch Jotachar JF750 Comp B, Dutch

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English Jotachar JF750 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, Polish

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Polish Jotachar JF750 Comp B, Polish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, Russian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, Vietnamese

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Vietnamese Jotachar JF750 Comp B, Vietnamese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Czech Jotachar JF750 Comp B, Czech

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English Jotachar JF750 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English Jotachar JF750 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English Jotachar JF750 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Finnish Jotachar JF750 Comp B, Finnish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Greek Jotachar JF750 Comp B, Greek

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Hungarian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Italian Jotachar JF750 Comp B, Italian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Japanese Jotachar JF750 Comp B, Japanese

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Serbian Jotachar JF750 Comp B, Serbian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Spanish Jotachar JF750 Comp B, Spanish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Swedish Jotachar JF750 Comp B, Swedish

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Indonesian Jotachar JF750 Comp B, Indonesian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, Slovenian Jotachar JF750 Comp B, Slovenian

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English Jotachar JF750 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English Jotachar JF750 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu kỹ thuật

Jotachar JF750, English

Bảng dữ liệu an toàn

Jotachar JF750 Comp A, English Jotachar JF750 Comp B, English

Hướng dẫn ứng dụng

Jotachar JF750, English

Sản phẩm liên quan

Sơn chống cháy

SteelMaster 120SB

Giải pháp sơn phủ chống cháy gốc dung môi, bảo vệ thép kết cấu chống cháy gốc cellulose

 • Áp dụng trên hầu hết các loại thép hình 
 • Thi công dễ dàng với súng phun chân không 
 • Rút ngắn thời gian thi công
Sơn chống cháy

SteelMaster 60SB

Giải pháp sơn chống cháy theo công nghệ màng phồng gốc dung môi, bảo vệ kết cấu thép khỏi đám cháy từ vật liệu cellulos.

 • Áp dụng trên hầu hết các loại thép hình 
 • Thi công dễ dàng với súng phun chân không 
 • Rút ngắn thời gian thi công
Sơn chống cháy

SteelMaster 1200WF

Sản phẩm sơn chống cháy 120 phút theo công nghệ màn phồng gốc nước hiệu quả nhất, bảo vệ kết cấu thép khỏi đám cháy từ vật liệu cellulos.

 • Yêu cầu độ dày thấp 
 • Không chứa HAP 
 • Hàm lượng VOC thấp, giảm tác động đến môi trường
Sơn chống cháy

Jotachar 1709

Vật liệu ứng dụng không lưới, chống cháy thụ động dùng cho bể chứa hydrocacbon & cháy luồng áp suất trong ngành công nghiệp chế biến hydrocacbon.

 • Tăng đến 50% hiệu quả thi công 
 • Được chứng nhận theo các tiêu chuẩn toàn cầu, thích hợp cho cả môi trường trên đất liền và xa bờ.
 • Thời gian hoàn thành dự án nhanh hơn, không cần cài đặt lưới đệm

Liên hệ với chúng tôi về các sản phẩm

Quý vị có muốn biết thêm về các sản phẩm và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra các giải pháp thay thế tốt nhất cho dự án của mình? Hãy gửi chi tiết liên hệ của quý vị tại đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại.

)