Prequalified to NORSOK & ISO standards
Prequalified to NORSOK & ISO standards

Cách chọn hệ thống phù hợp

Chuyên môn và thế mạnh cốt lõi của Jotun

Công nghệ hàng đầu

Sơn phủ kéo dài tuổi thọ của tài sản và ngăn chặn thời gian sử dụng không khả dụng. Jotun đã cung cấp hệ thống sơn chất lượng cao trong gần một thế kỷ. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với ngành để cung cấp các giải pháp đáng tin cậy và nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường đáp ứng những thách thức trong khả năng bảo vệ.

Tuân thủ tiêu chuẩn

NORSOK và ISO 12944 là các tiêu chuẩn quốc tế đáng tin cậy để đảm bảo hiệu suất của sơn phủ cùng với việc ước tính tuổi thọ. Chúng tôi đã cung cấp các hệ thống sơn phủ chất lượng cao trong gần một thế kỷ qua với sự tham khảo của nhiều ngành công nghiệp trên khắp thế giới.

Tài liệu xanh

Cùng với Jotun GreenSteps, chúng tôi đang ghi lại và báo cáo tác động môi trường một cách minh bạch trong EPD loại III dành riêng cho sản phẩm. Chúng tôi có EPD toàn diện nhất trên toàn bộ danh mục sản phẩm của mình.

Ba bước để lựa chọn hệ thống

ISO 12944 - tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi về bảo vệ chống ăn mòn

1: Chọn​ môi trường ăn mòn - danh mục ăn mòn ​phù hợp nhất với dự án của bạn

2: Lựa chọn​ tuổi thọ cần thiết của hệ thống sơn​

3: Lựa chọn hệ thống sơn phủ của bạn

Liên hệ với chúng tôi

Cần tìm hiểu thêm về sản phẩm và phương thức hỗ trợ của chúng tôi? Vui lòng để lại thông tin liên lạc tại đây.