Top 10 tips for processing plants to survive extreme conditions

İşleme tesislerinin ekstrem koşullara dayanması için en önemli 10 ipucu

Petrol, gaz ve kimya şirketlerinin şu anki çalışma koşulları, rezerv bulma ve çıkarmanın yanı sıra verimi artırma arayışında giderek daha zor hale geldi ve işleme tesislerinde borulara, valflere ve sıcak yapılara talebin artmasına neden oldu.

Yüksek sıcaklıklar, korozyon, kriyojenik çalışmalar ve yangın gibi ekstrem koşullara dayanmak için 10 ipucunu burada bulabilirsiniz.

1. Soğuk havalarda yolları hazır hale getirin ve boru hatlarını koruyun

Rafinerilerin elektrik kesintileri nedeniyle çalışmayı azaltma ve operasyonları durdurma riskine karşı petrol ürünü ve propan taşıyan tankerler için yolların tuzlanmasını ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda borularda koruyucu kaplama olmasını sağlayın.

2. Doğru yangından korunma ekipmanlarını kullanın

Endüstriyel ateşe dayanıklılık, dış denetçiler tarafından önerilen önemli bir tesis güvenlik önlemidir. Pasif yangın korumasının farklı türlerine bakmanız gerekir. Hasırsız epoksi pasif yangın koruması kullanmak tesiste bir risk elemanını ortadan kaldırır.

3. Çalışma sıcaklıklarından daha yüksek sıcaklıklarda buharları göz önünde bulundurun

İşleme borularının zorluklarından biri de zaman içinde boru hatlarının içinde atıkların birikmesidir. Bu birikim iç boru çapını küçültür, bu nedenle de üretim kapasitesi sınırlanır. Bu birikimleri gidermek için düzenli olarak buhar kullanmak üretim kapasitesinin korunmasını sağlar. Kaplama seçerken kaplamanın bozunmasını ve erkenden aşınmasını önlemek için, kullanılan yüksek sıcaklıktaki buhara dayanıklı olduğundan emin olun.

4. Gerilme kaynaklı korozyon çatlaklarına dikkat edin

İşleme tesisleri genellikle klorür kaynaklarına yakındır. Borular ve valfler genellikle paslanmaz çelikten yapılmış olsa da yüksek sıcaklıklar ve mekanik gerilme bir araya geldiğinde klorür kaynaklı gerilme korozyon çatlaklarına neden olabilir. Klorürün çelik yüzeye geçmesini önleyen kaplamalar seçmek bu riski azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Kritik alanları öğrenin

Binlerce kilometrelik boru hatları, yüzlerce basınçlı tankı ve birden çok işleme faaliyeti olan tesislerde denetim yapmak zordur. En kritik alanları belirlemek için risk tespiti yapmak, denetimlerin daha odaklanmış olması anlamına gelir, bu da potansiyel tehditlerin hızlıca tespit edilmesini ve üstesinden gelinmesini sağlar.

6. Çinko silikat ile önceden boyanmış standart bileşenleri depolayın

İşin durdurulduğu dönemde kaybedecek zaman yoktur. Depoda sıcaklığa dayanıklı çinko silikat ile önceden boyanmış standart bileşenlere sahip olmak, ihtiyaç duyulduğunda bunların hızlıca değiştirilebileceği anlamına gelir. Bileşenler çinko silikat kaplı olduğundan kurulumdan önce paslanmazlar. Kullanım koşullarına göre bileşen, uygun bir kaplama sistemiyle ilave olarak kaplanabilir veya olduğu gibi bırakılabilir.

7. Borularınızı işaretlemek çalışma sırasında size zaman kazandırabilir

Renkli son katlar boruları işaretlemek için kullanılabilir. Bu, kurulumu daha hızlı hale getirir ve boru içeriklerinin daha hızlı bir şekilde tanınmasını sağlar. Bu kaplamalar UV ışınlarına karşı dayanıklıdır, bu da UV bozunmasına maruz kalan epoksi kaplamaların korunmasını sağlar.

8. Kaplama seçiminizde güvenlik payını hesaba katarak plan yapın

Tesisin kullanım ömrü boyunca değişiklikler olur. Ham madde stoklarının ve hazır ürünlerin değeri ve fiyatı değişir. Tesisin bazı bölümleri faaliyete geçmeyebilir ve diğer bölümlerin daha verimli çalışması gerekebilir. Bu tür değişiklikler basınç ve sıcaklık gibi işletme parametrelerini değiştirebilir. Çelik yapılar genellikle buna izin veren geniş güvenlik paylarıyla tasarlanırken kaplamalar için bu durum geçerli değildir. Tesisinizin gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmemesini sağlamak için neden kaplama sistemine güvenlik payını da dahil etmeyesiniz? Kaplama sistemini iyileştirmenin maliyetinin kademelendirme, hazırlık ve işi durdurma aşamalarının maliyetine kıyasla çok daha az olduğunu unutmayın.

9. CUI için hazırlıklı olun

Ekstrem koşullarda nem yalıtımlı alanlara girer ve kolayca çıkamaz. Bu, yalıtımın altında korozyon (CUI) oluşması şeklinde gizli korozyon sorunlarına yol açar. CUI koşulları için üçüncü taraflarca test edilip onaylanmış uygun bir kaplama sistemi kullanmak suyun çelik alt tabakaya erişmesini önlemenizi sağlar, bu da kalın yalıtım ve dış kaplama katmanlarının altında gizli korozyon riskini önemli ölçüde azaltır.

10. Taşıma hasarlarını en aza indiren kaplamaları veya çinko silikatı seçin

Genellikle bir tesis inşa edilirken veya uzak alanlarda onarım yapılırken kaplamalı yapıların inşaat alanına taşınması gerekir. Bu taşıma işlemi, kaplamalı bileşenlerde çoğunlukla taşıma hasarlarına neden olur. Taşıma hasarlarını en aza indiren kaplamalar veya ilk kat olarak çinko silikat uygulamak, yeniden kaplama ihtiyacını azaltır veya bazen tamamen ortadan kaldırır.

 

Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetleri uzmanımız Kevin ile iletişime geçin: kevin@jotun.com.

Daha fazla bilgi

Yüksek sıcaklıklarda çinko silikatı bekleyen zorluklar - 1. bölüm

Çinko silikat astar kullanan bir sistemin en uzun kullanım ömrüne sahip olduğu ve en zorlu hava koşullarında en iyi korozyon korumasını sağladığı kanıtlanmıştır. Ancak yalıtım altındaki korozyon problemi önemli bir sorun olarak karşımıza çıktı.

Boya ve kaplamalar tesis faaliyetlerini nasıl etkileyebilir?

Üretim açısından bakıldığında birkaç direkt etki vardır. Bunun sağlık, güvenlik ve bütçeler üzerindeki etkisini, potansiyel bakım işlerinin iş durdurma sırasında yapılması gerekliliğini göz önünde bulundurduğumuzda zaman faktörü, tesisin operasyonel verimliliğini ve kârlılığını etkilemeye başlar. Burada, alakalı üç senaryoyu ana hatlarıyla verdik.

Kıyıdaki ekstrem petrol ve gaz ortamları hakkında 6 mit

Kıyıdaki enerji tesislerindeki ekstrem koşullar çok karmaşık olabilir ve koruyucu kaplamalar genellikle göz ardı edilir. Sektörde sonsuz sayıda yanlış kanı bulunmaktadır ve burada bunlardan birkaçını konuşacağız.