A partner's perspective: DNV

Bir iş ortağının bakış açısı: DNV

Denizcilik sektörüne hizmet eden küresel kalite güvencesi ve risk yönetimi şirketi DNV'de Denizcilik Teknik Danışmanı ve Proje Sponsoru Ellen Olsvik ile Baş Danışman ve Proje Yöneticisi Sarath Raj'ın bakış açısı.

Mountain landscape with a text saying: A trusted voice for global transformations

DNV'nin Gemi Gövdesi Temizleme Çözümlerini geliştirmede rolü nedir?

DNV'nin Denizcilik Danışmanlığı Birimi tarafından yapılan projenin odak noktası; ekipman, gemiye montaj ve entegrasyonun yanı sıra güvenlik, çevre ve emniyet ile ilgili operasyonel konuları kapsayacak şekilde çözümün risk yönetimidir. Görevler gerçekleştirilirken Jotun, sistem sağlayıcılar ve ilgili paydaşların yakın etkileşimi ile yürütülmüştür.

Bu çözümle ilgili uluslararası düzenlemeler çok az olduğundan çalışmamız, DNV Recommended Practice for Technology Qualification (Teknoloji Yeterliliği İçin Önerilen Uygulama) (RP A-203) uyarınca bir teknolojik yeterlilik uygulaması olarak yapılandırılmıştır. Şu ana kadar Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD'de standartlar ve yönergeler yayınlanmış ve yerli türlerin aktarılmasını kontrol etmeye yönelik tedbirler uygulanmaktadır. AB'de de gündemdeki bu konuyla ilgili projeler yürütülmektedir ancak henüz herhangi bir düzenleme uygulamaya koyulmamıştır.

Teknoloji Yeterliliği (TQ) sürecinin bir parçası olarak ana paydaşlarla risk atölyeleri yürütüldü. Bu atölyelerin amacı, riski değerlendirip hafifletmeye yönelik eylemler belirleyerek çözümün güvenli, emniyetli ve çevre dostu olduğunu göstermektir. Sonuçta elde edilen ve harici paydaşlar arasında şeffaflık sağlamayı amaçlayan belgeler, gövdenin demir attığında veya limanda temizlemeye alınmasını kolaylaştırmada önemli rol oynar.

Şu anda bu çözüm ticari başlangıç aşamasında girmekte olduğundan DNV, tam kapsamlı çözümün doğrulanmasına ve risk yönetimine katkıda bulunacaktır.

Head of maritime technical advisory and project sponsor Ellen Olsvik and Sarath Raj principal consultant and project manager at DNV GL
DNV'de Denizcilik Teknik Danışmanı ve Proje Sponsoru Ellen Olsvik ile Baş Danışman ve Proje Yöneticisi Sarath Raj.

DNV için bu neden önemli?

Can ve mal kaybının yanı sıra çevreyi koruma amacıyla hareket eden DNV, müşterilerinin riskleri yönetirken işletmelerinin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini artırmasını sağlar.

Çevre açısından DNV, bu günlerde denizcilik sektörü genelinde bir endişe olduğundan, güvenilir dekarbonizasyon çözümleri bulmaya yönelik araştırmalar da yapmaktadır. Yakın zamanda yayınlanan Maritime Forecast to 2050 Raporunda, yakıt ve teknoloji seçeneklerini, bir tasarımın başa baş noktası maliyetlerini rakip gemi filosununkiyle karşılaştırarak değerlendirmeye yönelik bir model verilmiştir. Bu model, denizcilik paydaşlarını gemilerinin ve filolarının uzun vadeli rekabet gücünü değerlendirme ve varlıklarını geleceğe hazırlama konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Biyolojik kirlenme konusunda araştırmalar, zaman içinde biriken kirin önemli bir performans düşüşüne ve geminin yakıt tüketimi ve çevresel ayak izinde artışa neden olduğu görülmüştür. Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, gövdelerin daha temiz olmasına ve yakıt tüketiminin düşürülmesine katkıda bulunması açısından öne çıkan bir çözüm olmakla birlikte, yanaşma maliyetlerinin düşmesi göz önünde alındığında boyama ve temizlik ile ilgili düşünme şeklimizi de değiştirebilir. Sektörün, gelecekte küresel biyolojik kirlenme sorununu ortadan kaldırıp düzenleme gereksinimlerine uymak için yeni ve yenilikçi yöntemlere ihtiyacı var.

Bize göre, şirketler Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri gibi çözümleri geliştirirken, başlatırken ve sağlarken ve bu çözümleri gemi taşımacılığı topluluğuna sunarken riski yönetmek için DNV'nin aktif bir iş ortağı olması önemlidir. Çözümde, iş ortaklarına ve diğer paydaşlara yüksek güven sağlıyoruz. Risk yönetimi ve TQ süreçleri; gemi kiracıları, gemi sahipleri, limanlar ve yerel yetkilileri bunun belirtilen konseptle limanlarda su altı temizliği yürümesinin güvenli, emniyetli ve çevre dostu olduğu konusunda ikna etmek açısından önemlidir.

Geliştirme aşamasında karşılaştığınız zorluklar neydi?

Yeni teknolojileri değerlendirirken sıra dışı olmayan bazı zorluklarla karşılaştık. Yine de bunlar, DNV ağındaki farklı disiplin uzmanlarının dahil olup Jotun proje grubuyla birlikte çalışmasıyla çözüldü. Zorluklar çoğunlukla, çevre düzenlemelerini, gemi uyumluluğunu, gemi güvertesiyle minimum etkileşim gibi, karşılaması gereken tasarım kriterleriyle ilgiliydi.

Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri küresel biyolojik kirlenme sorununu gidermeye yardımcı olur mu?

Biyolojik kirlenme, en acil çözüm gerektiren sorunlardan biridir. Gemi gövdesinin direncini artırım ve pervane verimliliğini düşürerek yakıt tüketiminin ve bununla ilişkili olarak havaya salınan emisyonların yükselmesine yol açar. Bu nedenle, biyolojik kirlenmenin engellenmesi, sürdürülebilir faaliyetler için kritik önem taşımaya devam ediyor. Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümlerini uygulayarak elde edilen net tasarrufları doğrulamak, henüz tam olarak pazarlanmadığı başlangıç aşamasında zor ama gövdenin ve pervane yüzeylerinin iyi bir şekilde yönetilmesi, yakıt tüketimini ve GHG emisyonlarını azaltmaya katkıda bulunacaktır.

Ayrıca limanlar, yerel ve küresel yetkililer, yerli türlerin aktarımı ve gövde temizliği sırasında toksik atık açığa çıkması konusunda giderek daha endişeli hale gelmektedir. Yakında çıkacak uluslararası düzenlemeler değerlendirildi ve Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, bu zorlukları ortadan kaldıracak ve hem çevre hem işletmeler için iki taraflı kazanç yaratacak yanıt olabilir.

Elbette proaktif temizlik ve inceleme teknolojisi sayesinde gövdeyi sürekli olarak temiz tutarak gemi gövdesi performans verimliliğinde önemli bir artış elde edilebilir.

DNV hakkında daha fazla bilgiyi şirketin web sitesinde bulabilirsiniz.

Diğer iş ortaklarımızı dinleyin

Bir iş ortağının bakış açısı: Kongsberg Maritime

Gemi taşımacılığı sektöründe dünyanın en büyük gelişmiş elektronik sağlayıcılarından biri olan Kongsberg Maritime'ın Başkanı Egil Haugsdal'ın bakış açısı.

Bir iş ortağının bakış açısı: Wallenius Wilhelmsen

Küresel taşımacılık ve lojistik şirketinde Denizcilik Faaliyetleri Başkanı Geir Fagerheim'ın bakış açısı.

Bir iş ortağının bakış açısı: Semcon

İsveç'te endüstri mühendisliği ve ürün geliştirme alanında uzman çok uluslu teknoloji şirketi Semcon'da Genel Müdür (Norveç) olan Hans Peter Havdal'ın bakış açısı.