A ship hull above water
A ship hull above water

Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri: Nasıl çalışır?

Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, kesintisiz gemi gövdesi performansına yönelik çığır açan bir yaklaşım oluşturur. Bu yaklaşım şöyle çalışır:

Kuru havuza alma

Kuru havuza alma sırasında boyama işlemi, aynı zamanda Jotun HullSkater ve Skate Station'ın kurulumundan sorumlu olan sertifikalı bir Jotun Proje Yöneticisi tarafından denetlenir.

Takip

Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümlerinde büyük veri ve gelişmiş algoritmalar kullanılarak kirlenme olasılığı tahmin edilir. Ayrıca HullSkater'ın inceleme ve potansiyel olarak proaktif temizlik görevi için ne zaman devreye sokulması gerektiğini belirlenir.

The four core elements of Jotun Hull Skating Solutions

İnceleme Görevi

Kirlenme koruması algoritması uyarı verdikten sonra Jotun Skate Operatörü, gemiyle iletişme geçerek bir inceleme görevi planlar. Jotun HullSkater, iletişim için yeterli 4G kapsama alanı bulunduğu sürece limanda veya demir atmışken çalıştırılabilir.

Proaktif Temizlik Görevi

İİnceleme görevi sırasında hafif kirlenme tespit edilirse Skate Operatörü proaktif temizliği başlatır. Proaktif temizlik yapılmaıs için yeterli süre olmadığı durumlarda Jotun Skate Operatörü görevin bundan sonra ne zaman yerine getirilebileceği konusunda gemiyle anlaşır.

Çözümün nasıl çalıştığını aşağıdaki videoda görün.

Jotun HullSkater, one of the core elements of the Hull Skating Solutions

Daha fazla bilgi

Several vessels at sea

Zorlu faaliyetler verimliliği etkiler

Birçok gemi zorlu ve karmaşık ortamlarda bulunur veya gövde kirlenmesinin verimlilik üzerinde belirgin bir etki yaratabileceği ve yakıt maliyetlerini artırabileceği zorlu operasyonel profillerde işletilir.

A ship hull with seaweed

Nakliye sektöründeki çevresel zorluklar

Yüzlerce yıldır gemi sahipleri, gemilerini yosun ve canlı oluşumuna karşı koruma niyetiyle doğayla mücadele ediyor. Bugün, biyolojik kirlenmeyi önlemenin amacı sadece gemileri gövde hasarına karşı korumak veya fazladan ağırlık ve düşen hız nedeniyle kazanç kapasitesindeki kaybı engellemek değil.

vessel above water with HullSkater

Jotun proaktif temizliği kullanıma sunuyor

Birçok gemi sahibi ve operatör, antifouling boyaya ve operasyonel tedbirlerin bir araya geldiklerinde verimliliği etkilediğini kabul eder ve ağırlıklı olarak, farklı ürünlerle ilgili deneyimlerine dayanarak karar verirler.