Several vessels at sea
Several vessels at sea

Zorlu faaliyetler verimliliği etkiler

Birçok gemi zorlu ve karmaşık ortamlarda bulunur veya gövde kirlenmesinin verimlilik üzerinde belirgin bir etki yaratabileceği ve yakıt maliyetlerini artırabileceği zorlu operasyonel profillerde işletilir.

Farklı koşulların gemi gövdesi performansı açısından zorlayıcı olduğu görülebilir ve bu tür durumlarda, piyasadaki mevcut çözümler böyle sorunları gidermekte zorlandığından, yeterli dikkatin verilmesi gerekir. Ayrıca, çeşitli nedenlerden dolayı hız, faaliyet ve sıcaklık gibi, kaplama toleransı dışındaki operasyonel profil faktörleriyle karşı karşıya kalınabilir.

Dökme yük gemileri, tankerler ve genel yük gemileri, yüklenirken ve boşaltılırken limanlarda uzun süre bulunabilir. Küçük gelgitler nedeniyle bunlardan bazılarının uzun süre demirlemesi de mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda sığ su ve sıcaklık ortamları, kirlenmeyi hızlandırabilir. Birçok gemi sahibinin sürekli olarak bu tür zorlayıcı faaliyetlerle baş etmesi gerekiyor.

Öngörülebilirliğin düşük olması daha yüksek kirlenme riski demektir

Birçok gemi öngörülemez çalışma düzenlerine sahiptir ve mümkün olan her yerde yük bulması gerekir. Bu, Kuzey Atlantik gibi bir bölgede, o ortam için seçilmiş bir kaplamayla faaliyet gösterdikten sonra geminin tropikal bölgelere geçiş yapabileceği anlamına gelebilir. Açık deniz gemileri de faaliyetin yoğun olduğu dönemlerden sonra uzun süre boşta kalarak ve farklı iklimlerde işletilerek benzer sorunlarla karşılaşır. Faaliyetlerin öngörülebilirliği ne kadar düşükse gemi gövdesindeki kirlenme riski o kadar yüksektir, bu da potansiyel olarak yakıt tüketiminin ve çevre üzerindeki olumsuz etkinin artmasına yol açar.

Kaplamalar genellikle belirli işletim koşullarına göre geliştirilir, yani kirlenme önleme performansı yüksek oranda olasılığa dayalıdır. Beklenen işletim koşullarında yaşanan değişiklikler, kaplamanın beklendiği şekilde performans göstermeyeceği anlamına gelecektir. Kirlenme olasılığını artıran ana faktörler; konum ve süre gibi, olumsuz koşullarsa uzun süre boşta kalmaktır.

Performans düzeyini korumak için sıklıkla gövde temizliği yapılması gerekir

Günümüzde piyasada, farklı işletim profillerine göre uyarlanmış farklı teknolojiler sunan çok sayıda kirlenme önleyici kaplama bulunmaktadır. Normal, öngörülebilir ticari faaliyetlere uygun en iyi kaplama teknolojilerinin kullanıldığı gemiler, iki kuru havuza alma işlemi arasında temizlik yapılmasını gerektirmez. Ancak, faaliyetler daha zorlu hale geldikçe performansı korumak için gövdenin sık sık temizlenmesi gerekecektir.

Kirlenme; iş durdurma süresini (inceleme ve temizlik için), yakıt maliyetini ve diğer öngörülemeyen maliyetleri artıracağı için kirlenme düzeylerinin artması, zorlu faaliyetlerle bir araya geldiğinde gemi sahibinin operasyonel esnekliğini sınırlayabilir. Ayrıca zaman sınırlı sözleşmeyle işletilen gemilerin hızla ilgili vaatlerini de riske atabilir. Gövdede aşırı kirlenme olması aynı zamanda, bazı limanlara ve özellikle daha önce bazı gemilerin limanlara girişinin yasaklandığı Pasifik'te kara sularına erişimi dahi kısıtlayabilir.

Daha fazla bilgi

A ship hull with seaweed

Nakliye sektöründeki çevresel zorluklar

Yüzlerce yıldır gemi sahipleri, gemilerini yosun ve canlı oluşumuna karşı koruma niyetiyle doğayla mücadele ediyor. Bugün, biyolojik kirlenmeyi önlemenin amacı sadece gemileri gövde hasarına karşı korumak veya fazladan ağırlık ve düşen hız nedeniyle kazanç kapasitesindeki kaybı engellemek değil.

vessel above water with HullSkater

Jotun proaktif temizliği kullanıma sunuyor

Birçok gemi sahibi ve operatör, antifouling boyaya ve operasyonel tedbirlerin bir araya geldiklerinde verimliliği etkilediğini kabul eder ve ağırlıklı olarak, farklı ürünlerle ilgili deneyimlerine dayanarak karar verirler.

A ship hull above water

Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri: Nasıl çalışır?

Jotun'un Gemi Gövdesi Temizleme Çözümleri, kesintisiz gemi gövdesi performansına yönelik çığır açan bir yaklaşım oluşturur. Bu yaklaşım şöyle çalışır: