Jotun's business principles

Jotun'un iş ilkeleri

Jotun ciddi, güvenilir ve uzun vadeli bir iş ortağı olarak anılmak ister.

Dolayısıyla:

 • İş etiği ve dürüstlük açısından yüksek standartlar uygularız.
 • Müşterilerin ve Jotun'un menfaatlerini kişisel kazançların ve avantajların önüne koyarız. Örneğin, Jotun'un işletme faaliyetlerini diğer işletmeler veya akrabalar ya da yakın arkadaşlara ait işletmelerle karıştırmayız.
 • Geleneksel hediyeler ve eğlence unsurları dışında avantajlar sunmaz veya bunları kabul etmeyiz.
 • Müşterilere saygıyla yaklaşırız.
 • Tedarikçilere tarafsız ve adil bir şekilde davranırız.
 • Rakiplere profesyonel bir şekilde yaklaşır, onlardan bahsederken profesyonel bir tutum izleriz.
 • İş süreçlerimizin her noktasında kaliteye önem verdiğimiz gibi yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarız.
 • Jotun elçisi niteliği taşıyan ve hem işle ilgili hem de iş harici faaliyetlerde bulunurken Jotun'un itibarını korumaya özen gösteren çalışanlarımız vardır
 • Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kültürüne saygıyla yaklaşırız.

 

 Topluluk

 • Jotun, sorumluluk bilinci taşıyan güvenilir bir şirkettir. Dolayısıyla kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına karşı uygun ve açık bir tutum sergileriz.
 • Jotun siyasi adaylara veya siyasi partilere katkıda bulunmaz.

 

Dürüst ticaret ve serbest rekabet

 • Jotun, ürün ve hizmetlerin adil dağıtımına olanak tanıyan dürüst ticaret ve serbest rekabet ilkelerine inanır.
 • Jotun, şeffaflık hedefiyle faaliyet gösterir ve yolsuzluk ve rüşvetle aktif bir şekilde mücadele eder.

 

Çalışanlar

Jotun, her bir çalışanın itibarına ve çalışanların menfaatlerine ciddiyetle yaklaşılmasına önem verir. Dolayısıyla:

 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarını gözetiriz.
 • Tüm sahalar ve tesislerdeki çalışma ortamlarımızda yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik standartları uygular, kazaları ve yararlanmaları önlemek için uygun önlemleri alırız.
 • Bir bireyim pozisyonunu tehlikeye atmadan yapıcı tartışmaları teşvik ederiz.
 • İhtilaf durumlarında iyi niyetli uzlaşma eylemlerinde bulunuruz.
 • Sorunlu noktaların ele alınması için tüm çalışanlarla iletişim kolaylığı sağlarız.
 • Personelin kendi tercihine göre sendika kurma veya sendikalara katılma hakkına saygı duyarız.
 • Cinsiyet, yaş, ırk ve din açısından ayrımcı uygulamalardan kaçınırız.

 

İş faaliyetleri

Jotun, günlük iş faaliyetlerinde üst düzey bir etik standardıyla hareket eder. Ayrıca Jotun, faaliyetlerinde şeffaflık ister. Dolayısıyla:

 • Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarını ve yasal düzenlemelerini gözetiriz.
 • İşlemlerin doğru şekilde kayıt altına alınmasını ve hem yerel hem de uluslararası muhasebe ilkelerine uygun belgelerle desteklenmesini sağlarız.
 • Herhangi bir üçüncü tarafa teknoloji, operasyonel prosedürler, fiyatlandırma, finansal bilgiler, işletme ve strateji planları, tedarikçi ve müşteri listeleri ile müşteri bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın gizli bilgileri ifşa etmeyiz.
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik, kişisel verilerin korunmasına yönelik şirket kuralları, Finans, İletişim, İnsan Kaynakları, Kimyasallar, Saha Güvenliği, Kriz Yönetimi, e-posta ve internet politikası açısından Jotun standartları ve politikalarına göre hareket eder, bunlara uyarız.