Tracking diversity

Kültürel çeşitlilik takibi

Jotun olarak mevcut durumu ve ilerleyişi takip etmek için şirket; cinsiyet dengesi, kuşak temsili, etnik ve kültürel çeşitlilik ile ulusal temsil derecesini ölçmektedir.

Bu kültürel çeşitlilik parametrelerindeki denge izlenmekte ve özel olarak ana karar alıcılar ile Jotun'un Norveç'teki Sandefjord Merkez Ofislerinde çalışan personele odaklanılarak farklı şirketler, fonksiyonlar ve organizasyon düzeyleriyle takip edilmektedir.  Kültürel çeşitlilik bir rakam oyunu olmamalıdır ve Kapsayıcılığa yeterince eğildiğimizden emin olmak için Jotun, çalışanların anonim geri bildirimler vermeye davet edildiği, böylece eylem planları oluşturulmasını sağladığı bir Kapsayıcılık Endeksini kullanıma sundu.

Jotun, kültürel çeşitliliğe sahip bir kuruluştur

87 Uyruk

60 Yöneticiler arasındaki uyruk sayısı

%19 Toplam kadın çalışan oranı

%20 Dünya genelinde kadın yönetici oranı

%33 Merkez ofiste çalışan kadın yönetici oranı