How urea-resistant tank coatings can improve fertiliser production

Üreye dirençli kaplamalar gübre üretimini nasıl iyileştirebilir?

Üre, dünya genelinde en popüler azotlu gübre kaynağıdır. Üre bazlı gübreler sadece gübre gramı başına üretilen azot miktarı açısından uygun maliyetli olmakla kalmaz aynı zamanda amonyum nitrattan daha az güvenlik riski taşır.

Ancak su çözeltilerindeki ürenin pH değeri, özellikle dahili nem birikimine veya yoğuşmaya duyarlı tanklarda depolandığında potansiyel bir korozyon kaynağı olabileceği anlamına gelir. Bu, örneğin Asya, Orta Asya ve Kuzey Amerika gibi iklim koşullarının önemli ölçüde farkılık göstererek depolama tankları ile içindekiler arasında yüksek sıcaklık farkları oluşabilecek bölgelerde ciddi bir sorun olabilir.

Bu nedenle, içindekileri korumak, tankın bütünlüğünü muhafaza etmek ve optimize edilmiş üretim verimliliği sağlamak için karbon çelik depolama tanklarının uygun koruyucu kaplamayla astarlanması önemlidir. Bir tankı onarım için faaliyet dışı bırakmaya zorlanmanın neden olacağı potansiyel mali kayıp yıkıcı olabilir; işin durdurulmasının (planlı veya plansız) tesislere maliyeti günlük 12 milyon ABD dolarına varabilir.

Örnek olay incelemesi

Sıvı üreyi Çin'deki bazı karbon çelik tanklarda depolamak için etkili bir astar çözümü bulmak isteyen bir gübre üreticisi yakın zamanda Jotun'a başvurdu. Su içindeki %40 üre çözeltisinde kaplamanın kimyasal direncini değerlendirmek için şirketin laboratuvarlarında çeşitli testler yapılmıştır.

Şirketin TankFast serisi kapsamındaki Tankguard Plus, Tankguard SF ve Tankguard Zinc, yüksek pH değerine sahip maddelere karşı koruması testlerindeki başarısı ve müşteriyi daha hızlı hizmete döndürme becerisi nedeniyle seçilmiştir. Seri, gübre üretimi ve depolaması dahil olmak üzere birçok sektörde kapsamlı kimyasal direnç özelliklerine sahiptir.

1. test ürünü: Tankguard Plus

İki bileşenli Tankguard Plus, %50 daha hızlı boya uygulama ve sertleşme süresi sunan bir novolak epoksidir. Kimyasal maddelere ve sıcaklığa karşı direnç sağlar ve beş günlük bir hizmete geri alma süresi sunar.

2. test ürünü: Tankguard SF

Solventsiz novolak epoksi Tankguard SF, ıslak üzerine ıslak kat şeklinde uygulanarak bir kat süresinde iki katlık koruma sağlayabilir. Çok çeşitli kimyasal maddelere karşı iyi bir dirence sahiptir ve 150 mikrometreden (μm) 500 μm'ye kadar film kalınlığında kadar uygulanabilir.

3. test ürünü: Tankguard Zinc

Son olarak, Tankguard Zinc inorganik bir çinko silikat tank kaplamasıdır. Sadece tek kat şeklinde kullanılır ve ASTM D520 type II çinko tozuyla uyumludur. Çatlama olmadan, epoksi kaplamalara kıyasla %60 daha hızlı kimyasal direnç sağlar.

Kullanılan kaplama, bir tankın ne kadar sürede tekrar hizmete alınabileceğini de belirler.

Test koşulları

Müşteri başlangıçta ürünlerin 20 C'de test edilmesini talep etti ancak testlerin agresifliğini artırmak ve ürünlerin dayanma kapasitesini tasdik etmek için sıcaklığın 40 C'ye yükseltilmesine karar verildi.

Testlerde, genişliği 75 mm, uzunluğu 150 mm ve kalınlığı 1,5 mm olan düşük karbonlu çelik paneller kullanıldı. İki panel, toplamda 250 μm olacak şekilde her biri 125 μm iki kat Tankguard Plus ile kaplandı; bir panel 400 μm kalınlıkta Tankguard SF ile kaplandı ve bir panel de 100 μm kalınlığında Tankguard Zinc ile kaplandı.

Üre depolanırken kaplama üzerindeki etkiyi belirlemek için belirli bir kabarma, çatlama ve paslanma derecesi göz önünde bulundurularak, pazarda tercih edilen test standardı ISO 4628 kullanıldı.

Paneller, su içinde %40 üre çözeltisi içeren ayrı kaplara yerleştirildi. Her panelin %50'si çözeltiye batırılırken sıvıya batırılmamış %50'lik kısmı, ürenin bozulması sonucunda ortaya çıkan gazın etkisini test etmek amacıyla kullanıldı. Ancak gaz oluşumu tespit edilmedi.

Kaplar 40 C sıcaklıkta bir fırın içinde dokuz ay boyunca depolandı. Paneller ilk ay her hafta ve daha sonra ayda bir kez incelenerek etki gözlemlendi.

Sonuçlar

Depolama süresinin sonunda hiçbir üründe kabarma, çatlama veya pas görünmedi. Çinko panelde belirli bir ölçüde çinko tuzu oluşumu gözlemlendi ancak bu normaldir ve kaplamanın sağladığı kimyasal direnç düzeyi üzerinde hiçbir etki yaratmaz. Hatta çinko tuzu, kaplamayı pasivize ederek üreye ve sonuç olarak korozyona karşı daha fazla koruyuculuk sağlar. Tuz oluşumunun başlangıcı, testin ilk birkaç gününde gözlemlendi ancak bu oluşum kısa sürede stabilize hale geldi ve üreyi, kaplamayı veya karbon çeliği olumsuz etkilemedi.

Şekil 1: Tankguard Plus ile elde edilen test sonuçları
Şekil 2: (Soldan sağa) Tankguard SF ve Tankguard Zinc ile elde edilen test sonuçları

Gözlemlenen diğer tek değişim, Tankguard SF ile kaplanan paneldeki hafif renk bozulması oldu ancak bu, koruyucu özelliklerini etkilemedi.

Laboratuvar koşullarının, olası sıcaklık dalgalanmaları gibi, sahada oluşan koşulları hiçbir zaman tam olarak kopyalayamayacağı kabul edilir. Ancak bu test sayesinde ürünlerin, müşteri tarafından belirlenen çalışma sıcaklığının iki katındaki %40'lık üre çözeltisine batırıldığında koruma sağlayabildiği ve bu nedenle, üre depolamak için kullanılan astarlı çelik tanklar için uygun olduğu belirlenmiştir.

Alternatif çözümler

Tanka astar uygulamaya alternatif bazı yöntemler bulunmaktadır. Nihayetinde, tesislerin kendilerine sormaları gereken iki soru vardır: Tankı ve ürünü neye karşı korumanız gerekiyor ve ticari açıdan en uygun seçenek hangisi? Büyük bir tank gerekiyorsa genellikle tankın karbon çelikten yapılmış olması ticari açıdan en mantıklı seçenek olacak ve sonuç olarak tankın ve içindekilerin bir astarla korunması gerektiği anlamına gelecektir.

Küçük tanklar için başka seçenekler vardır. Örnekler arasında, paslanmaz çelik tanklar veya cam takviyeli plastik/polimer (GRP) tanklar bulunmaktadır. Halojen en yaygın karşılaşılan istisna olacak şekilde, paslanmaz çelik çoğu kimyasal maddeye karşı dirençlidir ve genellikle astar gerektirmez. Ancak, karbon çelik ve uygun bir astar ile kıyaslandığında çok pahalı bir malzemedir. Aynı zamanda, malzemenin sertliği ile kaynak işlemleri ve ısıl işlemler kullanılan malzemelere ilişkin kısıtlamalar nedeniyle yapılmaları da daha zor olabilir. Bu doğal olarak yapım aşamasında işçilik maliyetlerini etkiler.

Belirli plastik türleri asitlere dayanıklı olsa da GRP tanklar ağırlıklı olarak su taşımak ve depolamak için kullanılır ve tankların küçük olması koşuluyla astar gerektirmeyen bazı GRP tank seçenekleri bulunmaktadır. Tekrar belirtmek gerekirse bu tanklar karbon çelikten daha pahalıdır. Ayrıca, tankın amaçlanan kullanım ömrü boyunca faaliyet göstermesini sağlamak için doğru kalitede plastik veya polimer kullanıldığından emin olmak da çok önemlidir. Bununla birlikte, GRP tanklar genellikle sadece tasarım amacına uygun kimyasal maddeleri depolamak için kullanılabilir, yani tankın kullanım esnekliği daha düşüktür.

Tüm tanklar ve içlerinde depolanan ürünlerde olduğu gibi, yeterli ölçüde korunduklarından emin olmak önemlidir.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

What are your tank lining options?

It is important when selecting a lining that you choose one that has the correct chemical resistance to be used with the stored contents of your tank, providing the required protection to ensure the quality of your product is maintained.

How to get the best out of your tank lining

Once you have selected the correct lining for your tank, there are a number of things to do to ensure you get the best performance from your lining, ensuring it lasts as long as possible. These simple steps will maximise the performance of your chosen tank lining.

Değişen pazarlar kimyasal işleme tesisi faaliyetlerinizi nasıl etkiler?

Kimyasal işleme sektöründe pazar koşulları sürekli olarak değişiyor. Ayakta kalmak için en son trendleri takip etmeniz ve işletmenizi bunlara göre uyarlamalısınız.