Nøkkelinformasjon

Overmalbar etter

24 timer

Type
Lett håndsparkelmasse.

Egenskaper og fordeler
Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem.

Underlag
Til våtrom. Produktet anbefales kun til innendørs bruk. Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.

Emballasjestørrelser
3 L og 10 L spann og 0,4 L tube.

 

Jotun.no

Følg oss