jotun.com
jotun.com

Thông Tin Sản Phẩm

Thời Gian Khô

2 Giờ

Bề Mặt Hoàn Thiện

Mờ

Độ Che Phủ

10.8 m2

Lớp Phủ

2

Ứng dụng Thiết kế Màu sắc Jotun

Chọn màu sắc phù hợp cho ngôi nhà của bạn chỉ trong vài bước đơn giản. Ứng dụng Thiết kế Màu Sắc hoàn toàn mới sẽ giúp bạn có trải nghiệm hoàn toàn mới cùng với các màu sơn.

Tham gia trực tuyến với chúng tôi