Thông Tin Sản Phẩm

Thời Gian Khô

2 Giờ

Bề Mặt Hoàn Thiện

Mờ

Độ Che Phủ

10.8 m2

Lớp Phủ

2
jotun.com

Tham gia trực tuyến với chúng tôi