Thông Tin Sản Phẩm

Thời Gian Khô

4 Giờ

Bề Mặt Hoàn Thiện

Độ bóng trung bình

Độ Che Phủ

7.05 m2

Lớp Phủ

2

jotun.com

Are you a professional?