Thông Tin Sản Phẩm

Thời Gian Khô

2 Giờ

Bề Mặt Hoàn Thiện

Lớp hoàn thiện mờ

Độ Che Phủ

9.5 m2

Lớp Phủ

2
jotun.com