Thông Tin Sản Phẩm

Thời Gian Khô

2 Giờ

Độ Che Phủ

10.2 m2

Lớp Phủ

1
jotun.com

Tham gia trực tuyến với chúng tôi