ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาในการแห้งตัว

4 ชั่วโมง

ลักษณะฟิล์มสี

เซมิกลอส

การปกคลุมพื้นที่

7.05 ตารางเมตร

เที่ยว

2
jotun.com