Av trycktekniska skäl kan de angivna kulörerna avvika från originalkulören. Kulörproverna ska betraktas som vägledande. Tänk på att träets egen kulör och sugförmåga, påföringsteknik och antal strykningar påverkar kulören. Vi rekommenderar en provstrykning på ett motsvarande underlag innan arbetet påbörjas.

Lady Pure Nature White en strykning
Lady Pure Nature White två strykningar