DEMIDEKKARE MÅLAR GÄRNA - MEN INTE SÅ OFTA

När du målar med DEMIDEKK tar du del av över 40 års erfarenhet

Ända sedan 1972 har DEMIDEKK utomhusfärg skyddat svenska trähus. Under lika lång tid har vi skaffat oss praktisk erfarenhet av hur DEMIDEKK klarar av det skandinaviska klimatet. Det har skett genom egna färgtester och genom kontakter med tusentals nöjda DEMIDEKKARE som målat sina hus. Ursprungsprodukten är DEMIDEKK Täcklasyr, som när den kom satte en helt ny standard på marknaden.

Ett hus med bra skydd är ett hus som håller färgen

Alla vet vi att Nordens tuffa klimatväxlingar ställer stora krav på vårt boende. Inte minst utsidans panel och fönster som skall klara att stå ute i ur och skur, år efter år. Huset måste klara höstens piskande regn, vinterns bitande frost och inte minst solljusets nedbrytande effekt under sommarhalvåret. Därför känns det bra när huset är nymålat. Välj DEMIDEKK nästa gång, så kan du njuta av den känslan länge. För det kommer att dröja länge tills du behöver måla om huset igen.

Ett av Europas största färglaboratorier bakom DEMIDEKK-teknologin

JOTUN satsar stora resurser på att utveckla färgsystem. Ett av Europas största färglaboratorier och ett flertal teststationer säkerställer att produkterna klarar vårt hårda skandinaviska klimat. Testerna innehåller bl.a. moment för att studera den fukthindrande förmågan, hur färgen bryts ner och hur motståndskraftig den är mot mögelangrepp på ytskiktet. Mätningarna visar på mycket goda resultat för alla DEMIDEKK-produkter.

Välj den bästa utomhusfärgen för ditt hus

DEMIDEKKs utomhusfärger bygger på den erfarenhet Jotun gjort i över 40 års utveckling av färg. DEMIDEKK skyddar idag hundratusentals hus runt om i Norden. Alla Jotuns utomhusfärger testas under extrema förhållanden innan de godkänns och lanseras på marknaden.