Kulörer för inomhusmålning

Få inspiration och hitta den kulör eller kombinationen som reflekterar den du är och din personliga stil.

Korrekt kulöråtergivning och kvalitet kan bara fås med Jotunprodukter blandade i Jotun Multicolor system. Kulöråtergivningen kan variera med ljus, glans, struktur och underlag. Kulörprovet är att betrakta som ett riktvärde.
jotun.com