Emperor penguins on a beach

Generalforsamling 2022

Innkalling, dagsorden, påmelding og dokumenter til generalforsamlingen fredag 18. mars 2022.

På denne siden vil dere finne innkallingen til generalforsamlingen og nedlastningslinker for alle relevante dokumenter.

Klikk her for tilgang til generalforsamlingen.

Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Jotun A/S fredag 18. mars kl. 15.00.

Aksjonærene kan velge mellom å delta fysisk på Jotuns hovedkontor, Hystadveien 167 i Sandefjord, eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM.  

Det blir ikke aksjonærmiddag eller omvisning på Gimle denne dagen. I stedet vil alle aksjonærer få invitasjon til omvisning på Gimle med etterfølgende aksjonærmiddag den 1. juli 2022. Arrangementet den 18. mars vil derfor begrense seg til kun å omfatte den formelle del av generalforsamlingen.  

Saksliste: 

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter. 

 1. Åpning av styrets leder og valg av møteleder 
 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 4. Behandling av årsberetningen for 2021 for Jotun A/S og konsernet 
 5. Godkjennelse av årsregnskapet for 2021 for Jotun A/S og konsernet 
 6. Disponering av årets resultat og beslutning om utdeling av utbytte 
 7. Fastsettelse av godtgjørelser til medlemmer og varamedlemmer til styret og bedriftsforsamlingen for 2022 
 8. Fastsettelse av godtgjørelser til selskapets revisor for 2021 
 9. Valg av aksjonærenes medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen  
 10. Vedtektsendring 
 11. Informasjon om Jotun A/S retningslinjer for utdeling av utbytte 

Sandefjord, 4. mars 2022 
JOTUN A/S 

Odd Gleditsch d.y. 
Styrets leder

Deltakelse på generalforsamlingen

Informasjon om saker til behandling

Dokumenter ifølge dagsorden