Truyền thông

Jotun A/S

P.O.Box 2021
(visiting address: 
Hystadveien 167)

3202 Sandefjord 
Norway

Headoffice

+47 33 45 70 00

info@jotun.com

Sverre M Knudsen

Giám đốc truyền thông tập đoàn


Liên hệ

Jotun A/S

+47 906 32 035

sverre.knudsen@jotun.no

Henrik Sandvik

Group Communications Manager


Liên hệ

Jotun A/S

+47 990 230 31

Henrik.Sandvik@jotun.no

Kari-Ellen Liverod

Trưởng phòng truyền thông tập đoàn


Liên hệ

Jotun A/S

+47 414 64 045

kari-ellen.liverod@jotun.no

Siri Moldestad Sanna

Giám đốc Tiếp thị, Ngành sơn Hàng hải & sơn Công nghiệp


Liên hệ

Jotun A/S

+47 901 32 780

siri.sanna@jotun.no

Cecilie Skeie Melberg

Global Communications Manager, Jotun Performance Coatings


Liên hệ

Jotun A/S

+47 986 11 068

cecilie.skeie.melberg@jotun.no